Lover og regler

Alle forskriftene er samlet i kategorier. Du kan sortere forskriftene etter område eller BSL-kategori.

Forskrift om krav til teknisk/operativ godkjenning av flyplasser.

BSL E 1-2

30. okt 2001 - Flyplasser

Delegering av myndighet til Samferdselsdepartementet etter luftfartsloven § 8-1.

26. okt 2001 - Luftfartstilsynets kompetanse og drift

Delegering av myndighet til Samferdselsdepartementet etter luftfartsloven § 12-4.

21. sep 2001 - Luftfartstilsynets kompetanse og drift

Forskrift om medisinske krav for seilflygere, mikroflygere, førere av friballong og kabinbesetningsmedlemmer (BSL C 1-3).

BSL C 1-3

23. aug 2001 - Besetningsmedlemmer

Forskrift om medisinske undersøkelser av seilflygere, mikroflygere, førere av friballong og kabinbesetningsmedlemmer (BSL C 1-2).

BSL C 1-2

23. aug 2001 - Besetningsmedlemmer

Delegering av myndighet til Samferdselsdepartementet etter lov av 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 16-1 første ledd.

06. apr 2001 - Luftfartstilsynets kompetanse og drift

Forskrift om flymaskinistsertifikat (BSL C 5-1a).

BSL C 5-1a

20. des 2000

Forskrift om generelle bestemmelser om utstedelse av luftfartssertifikater (BSL C 1-1a)

BSL C 1-1a

20. des 2000 - Besetningsmedlemmer

Delegering av myndighet til Samferdselsdepartementet til å foreta senere endringer i forskrift om lufthavnrelaterte tjenester.

03. nov 2000 - Luftfartstilsynets kompetanse og drift

Forskrift om lufthavnrelaterte tjenester.

BSL E 4-6

03. nov 2000 - Flyplasser

Delegering av Samferdselsdepartementets myndighet etter kgl.res. av 15. september 2000 nr. 905 til Luftfartstilsynet.

04. okt 2000 - Luftfartstilsynets kompetanse og drift

Delegering av myndighet til Samferdselsdepartementet etter luftfartsloven § 16-1 første ledd.

15. sep 2000 - Luftfartstilsynets kompetanse og drift

Forskrift om delegering av myndighet til Samferdselsdepartementet etter luftfartsloven.

31. mar 2000 - Luftfartstilsynets kompetanse og drift

Delegering av myndighet til Samferdselsdepartementet etter luftfartsloven.

10. des 1999 - Luftfartstilsynets kompetanse og drift

Delegering av myndighet til Luftfartstilsynet etter luftfartsloven vedrørende luftfart på Svalbard og Jan Mayen.

10. des 1999 - Luftfartstilsynets kompetanse og drift
Side