Lover og regler

Alle forskriftene er samlet i kategorier. Du kan sortere forskriftene etter område eller BSL-kategori.

Forskrift om ytelseskrav og driftsbegrensninger for fly (BSL D 1-4).

BSL D 1-4

12. feb 2003 - Luftfartsoperasjoner

Forskrift om gjennomføring og håndheving av EFTA-konvensjonen av 21. juni 2001, på luftfartens område

30. jan 2003 - Annet

Forskrift om flyging med én-motors luftfartøy i fjell og øde områder i Norge og på Svalbard (BSL D 1-8).

BSL D 1-8

11. jan 2003 - Luftfartsoperasjoner, Allmennfly og luftsport

Forskrift om befordring av passasjerer i luftfartøy (BSL D 1-6).

BSL D 1-6

11. jan 2003 - Luftfartsoperasjoner

Forskrift om standardmasse og balanse til bruk ved planlegging av flyging (BSL D 1-5).

BSL D 1-5

11. jan 2003 - Luftfartsoperasjoner

Forskrift om transport av gods i luftfartøy (BSL D 1-7).

BSL D 1-7

11. jan 2003 - Luftfartsoperasjoner

Delegering av myndighet til Luftfartstilsynet og Avinor AS etter luftfartsloven § 9-1 og § 15-3.

09. jan 2003 - Luftfartstilsynets kompetanse og drift

Delegering av myndighet til Avinor AS etter luftfartsloven

17. des 2002 - Luftfartstilsynets kompetanse og drift

Forskrift om utforming av sjøflyplasser (BSL E 3-4)

BSL E 3-4

03. des 2002 - Flyplasser

Forskrift om utforming av små flyplasser (BSL E 3-3).

BSL E 3-3

03. des 2002 - Flyplasser

Forskrift om nasjonalitets- og registreringsmerking av luftfartøy (BSL A 1-8).

BSL A 1-8

23. nov 2002 - Luftdyktighet

Forskrift om medisinske krav for AFIS- og HFIS-fullmektig/operatør (BSL G 2-5).

BSL G 2-5

18. jun 2002

Delegering av myndighet til Luftfartstilsynet etter luftfartsloven § 8-1 annet ledd.

12. feb 2002 - Luftfartstilsynets kompetanse og drift

Forskrift om bruk av flyplasser (BSL D 1-2).

BSL D 1-2

17. des 2001 - Luftfartsoperasjoner

Forskrift om krav til teknisk/operativ godkjenning av flyplasser.

BSL E 1-2

30. okt 2001 - Flyplasser
Side