Hopp til innhold

Luftdyktighet og vedlikehold av luftfartøy

Innenfor området privatflyging og luftsport finnes det to typer luftfartøy: Luftfartøy som er EASA-sertifisert og som reguleres gjennom det felleseuropeiske regelverket, og luftfartøy som er nasjonalt sertifisert og som reguleres gjennom rent nasjonalt regelverk. EASA er EUs flysikkerhetsbyrå.

Se også