Hopp til innhold

Attest for vedlikehold på elektriske fly

Ved introduksjon av det første EASA-sertifiserte elektriske flyet til Norge ønsker Luftfartstilsynet å informere om hva som gjelder for Part-66 vedlikeholdssertifikat (Aircraft Maintenance License, AML), og attest for utført vedlikehold (Certificate of Release to Service, CRS) på elektriske fly.

Det første EASA-sertifiserte elektriske flyet er Pipistrel Virus SW 128, også kalt Pipistrel Velis Electro. Dette er et mindre fly med en motor og maksimal avgangsmasse (Maximum Take Off Mass, MTOM) på 600kg og vi regner med at de neste elektriske flyene som blir sertifisert vil være i samme segment (ELA1).

Fly i denne klassen vedlikeholdes i dag av personell med B3 eller B1.2 med gruppe 3. Disse kategoriene gjelder fly med stempelmotor og dekker dermed ikke elektriske fly.

Part-66 vedlikeholdssertifikat i kategori L2 gir rettighet for CRS på ELA1-fly og disse vil også dekke fly med elektrisk fremdrift.

Partregelverkets 66.A.25 og 66.A.30 gir åpning for at innehavere av AML med kategori B3 eller B1.2 med gruppe 3 kan få påført L2 i sin AML etter søknad. Luftfartstilsynet gjør oppmerksom på at etter 66.A.20 (b) er det innehavers plikt å sikre at han/hun har tilstrekkelig kompetanse til å gi CRS på luftfartøyet og da i tilfellet for elektriske fly, er kurset på disse.

ELA1= ‘ELA1 aircraft’ means the following manned European light aircraft:

i. an aeroplane with a maximum take-off mass (MTOM) of 1 200 kg or less that is not classified as complex motor-powered aircraft;

ii. a sailplane or powered sailplane of 1 200 kg MTOM or less.

EASA Summary: Privileges of Part-66 license holders to release to service ELA1 airplanes with electrical propulsion.