VFR-guiden for Norge

Småfly og drivstoff.

VFR-guiden er en nettbasert veileder. Innholdet er først og fremst ment for utlendinger som besøker Norge, men mye er også relevant for norske flygere.

VFR guide 2022

Her finner du litt mer kortfattet informasjon om flyging i Norge. Innholdet erstatter ikke formelle kilder som for eksempel NOTAM eller AIP. 

Innholdet oppdateres med en årlig gjennomgang og etter behov.