Hopp til innhold

VFR-guiden for Norge

VFR guide 2022

VFR-guiden er en nettbasert veileder. Innholdet er først og fremst ment for utlendinger som besøker Norge, men mye er også relevant for norske flygere.

Her finner du litt mer kortfattet informasjon om flyging i Norge. Innholdet erstatter ikke formelle kilder som for eksempel NOTAM eller AIP.

Oppdateringer

Innholdet oppdateres fortløpende og etter behov. Du finner en liste med endringer i selve dokumentet.