VFR-guiden for Norge

Småfly og drivstoff.

VFR-guiden er en nettbasert veileder. Innholdet er først og fremst ment for utlendinger som besøker Norge, men mye er også relevant for norske flygere.

I denne veilederen finner du litt mer kortfattet informasjon om flyging i Norge. Innholdet erstatter ikke formelle kilder som for eksempel NOTAM eller AIP. 

Innholdet oppdateres med en årlig gjennomgang og etter behov.