VFR-guiden for 2019

Foto: Harald Hagen

Visuelle flygeregler (VFR) for Norge fungerer nå som et nettkurs.

VFR-guiden gjev allmennflygarar oversikt over nokre av dei viktigaste omsyna som må takast når ein ferdast innanfor norsk område.

Nettkurset er laga for å gje pilotar innspel i planlegging og gjennomføring av flyturar i norsk luftrom.