Romfart

Luftfartstilsynet etablerer en nasjonal tilsynsmyndighet for romaktiviteter.