Hopp til innhold

Fakturainformasjon

Luftfartstilsynet ønsker fortrinnsvis å motta faktura i elektronisk format, EHF-faktura.

Luftfartstilsynet tar i mot elektronisk faktura på «elektronisk handelsformat» (EHF). Les mer om elektronisk faktura i lenken over.

Vår fakturaadresse er da: 981105516. (NB! Skrives uten mellomrom).

I enkelte systemer må også landekoden oppgis. Komplett adresse for Luftfartstilsynet blir da: 0192:981105516.

Papirfaktura

Dersom faktura må sendes i papirformat benyttes følgende adresse:

Luftfartstilsynet
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746 Torgarden
7468 Trondheim

Organisasjonsnummer: 981 105 516

Betalingsinformasjon

Organisasjonsnummer: 981 105 516
Bankforbindelse: DNB Bank ASA
Kontonummer for innbetalinger: 7694.05.07681
IBAN: NO07 7694 05 07681
Swift: DNBANOKK

 

 

 

 

Kontakt Luftfartstilsynet

  • Postadresse: Postboks 243, 8001 Bodø
  • Besøksadresse: Sjøgata 45–47, 8006 Bodø
  • Sentralbord:
    08.00–15.00 alle hverdager
  • Beredskapstelefon (ved ekstraordinære ulykker og hendelser):