Fakturainformasjon

Luftfartstilsynet ønsker fortrinnsvis å motta faktura i elektronisk format, EHF-faktura.

Vi oppfordrer våre leverandører til å ta i bruk EHF-faktura. Les mer om elektronisk faktura i lenken over.

Hvis man må sende papirfaktura, skal følgende adresse brukes:

Luftfartstilsynet
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746
7468 Trondheim

Organisasjonsnummer: 981 105 516

Betalingsinformasjon

Organisasjonsnummer: 981 105 516
Bankforbindelse: DNB Bank ASA
Kontonummer for innbetalinger: 7694.05.07681
IBAN: NO07 7694 05 07681
Swift: DNBANOKK

 

Kontakt Luftfartstilsynet

  • Postadresse: Postboks 243, 8001 Bodø
  • Besøksadresse: Sjøgata 45–47, 8006 Bodø