Hopp til innhold

HMS for flygende personell

Luftfartstilsynet har sidan juli 2010 hatt ansvaret for å kontrollere at aktørane i bransjen driv eit godt og sikkert arbeidsmiljø etter arbeidsmiljølova og flyoperativt regelverk. Føresegnene gjeld både faste tilsette og personell som er leigd inn. Her finn du meir informasjon om HMS-arbeidet i sivil luftfart.