HMS for flygende personell

Luftfartstilsynet har siden juli 2010 hatt ansvaret for å kontrollere at aktørene i bransjen driver et godt og sikkert arbeidsmiljø etter arbeidsmiljøloven og flyoperativt regelverk. Bestemmelsene omfatter både innleid personell og fast ansatte. Her finner du mer informasjon om HMS-arbeidet i sivil luftfart.

Se også