Luftfartstilsynets HMS-forum

I 2014 ble det opprettet et forum for arbeidsmiljø innen luftfartsbransjen. Forumet er et samarbeidsforum mellom den sivile luftfartens hovedorganisasjoner og Luftfartstilsynet.

Forumet arbeider systematisk med helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS) og skal være et sentrum for beskrivelse og diskusjon av impulser og trender i norsk sivil luftfart. Forumet er i tillegg et organ for informasjonsdeling og kunnskapsutvikling innen HMS.

HMS forumet samarbeider innen følgende områder:

  • Utvikling av bransjen
  • Arbeidsmiljø
  • Arbeidsmiljøstatistikk
  • Regelverksutvikling
  • Internasjonalt arbeid
  • Informasjonsvirksomhet

Partenes innsikt i gjeldende forhold og utviklingen i virksomhetene vil gjennom diskusjoner i forumet kunne danne grunnlag for å identifisere mulige satsningsområder.

I HMS-forumet deltar, foruten Luftfartstilsynet, representanter for NHO, Parat, Norsk Flygerforbund, Kabinansattes Forbund og LO/HK. I tillegg har Arbeidstilsynet en observatørrolle.

Kontakt Luftfartstilsynet

  • Postadresse: Postboks 243, 8001 Bodø
  • Besøksadresse: Sjøgata 45–47, 8006 Bodø