Spørsmål og svar om droner

Her finner du svar på spørsmål som ofte stilles om bruk av droner, både til kommersielt bruk og for hobbybruk. Skal du bruke dronen kun til lek trenger du ikke RO 1, 2 eller 3. Ordene «drone», «RPAS» (Remotely Piloted Aircraft Systems) og «ubemannet luftfartøy» brukes gjerne om hverandre.

Viser treff 1 til 12 av 31

Får jeg et sertifikat etter at jeg har bestått teorieksamen?

Får jeg et sertifikat etter at jeg har bestått teorieksamen? For ny eksamen etter felleseuropeisk regelverk: Ja, for A1/A3 får du et kompetansebevis på "min side" på flydrone.no. Dette vil også

Geofencing stopper dronen min før regelverket gjør det. Hva gjør jeg?

Luftfartstilsynet har den senere tid fått flere henvendelser etter at DJI oppdaterte sin software for geofencing som også inkluderer Norge. Oppdateringen viser seg å inneholde kartreferanser som

Hva er aldersgrensen for å fly drone?

Hva er aldersgrensen for å fly drone? 16 år er aldersgrensen for å fly drone. Piloten kan være yngre hvis man har med seg en person som er 16 år eller eldre. Begge må ha bestått kurs og eksamen

Hva er kravet for å gjennomføre eksamen?

Hva er kravet for å gjennomføre eksamen? Du må kunne vise gyldig legitimasjon, betale gebyret og oppgi fødselsnummer eller D-nummer for å kunne ta eksamen. Du må ikke være tilknyttet en godkjent

Hva koster det å gjennomføre eksamen?

Hva koster det å gjennomføre eksamen? Eksamen i underkategori A2 for fjernpiloter koster i 2021 kr 1 400. Eksamen som pilot eller fartøysjef i RO2 /RO3, jf. forskrift 30. november 2015 nr. 1404

Hva menes med «nær folk» i åpen kategori - A2?

Hva menes med «nær folk» i åpen kategori - A2? I åpen kategori følger det av regelen i artikkel 4 (c) til forordning (EU) 2019/947, at dronepiloten skal fly dronen i trygg avstand fra folk. Hva

Hva skjer med RO1, RO2 og RO3?

Hva skjer med RO1, RO2 og RO3? Disse vil bli erstattet av de tre nye kategoriene; åpen kategori, spesifikk kategori og (om noen år) sertifisert kategori. Åpen kategori vil i tillegg ha tre

Hva vil de nye gebyrsatsene for godkjenning og registering bli?

Hva vil de nye gebyrsatsene for godkjenning og registering bli? Nøyaktige gebyrsatser vet vi foreløpig ikke. Dette vil fastsettes i løpet av våren 2020.

Hvem må registrere seg?

Hvem må registrere meg? Det er operatøren som registrerer seg, mens det er pilotene som må ta nettkurs og eksamen. Hvis du flyr drone som privatperson er du både operatør og pilot og må ta

Hvilke avstandsbestemmelser gjelder rundt bygninger og kjøretøy?

Hvilke avstandsbestemmelser gjelder rundt bygninger og kjøretøy? Reglene for åpen kategori bruker sikkerhetsavstander fra folk som en av avgrensingene for hvordan man kan fly. Det er viktig å

Hvilke regler gjelder for droner under 250 gram?

Hvilke regler som gjelder for deg og din drone under 250 gram avhenger stort sett av om dronen har kamera, og om den er CE-merket som leketøy etter direktiv 2009/48/EF eller ikke. Om CE-merking

Hvor finner jeg en oversikt over registrerte droneoperatører?

Helt i starten av 2021 er vi og bransjen i gang med å lage gode systemer og registrere alle i henhold til de nye reglene. Etter hvert vil vi gjøre en oversikt over registrerte personer og

Side