Spørsmål og svar om droner

Her finner du svar på spørsmål som ofte stilles om bruk av droner. Ordene «drone», «RPAS» (Remotely Piloted Aircraft Systems) og «ubemannet luftfartøy» brukes gjerne om hverandre.

Viser treff 1 til 12 av 31

Må jeg ha forsikring når jeg flyr drone?

Dersom droneflygingen skjer i åpen- eller i spesifikk kategori etter reglene i BSL A 7-2 må man ha ansvarsforsikring overfor tredjepart som dekker minst 0.75 millioner SDR (tilsvarer omtrent 9.3

Hva menes med «nær folk» i åpen kategori - A2?

I åpen kategori følger det av regelen i artikkel 4 (c) til forordning (EU) 2019/947, at dronepiloten skal fly dronen i trygg avstand fra folk. Hva som anses som slik trygg avstand er nærmere

Må jeg trene eller ta eksamen nå?

De aller fleste pilotene vil måtte ta nettkurs og netteksamen om grunnleggende kunnskaper som er viktige for droneflyging. I tillegg må de som vil fly i underkategori A2 ta en teorieksamen på

Må alle registrere seg nå? Må jeg registrere meg på nytt?

Ja, i henhold til det felleseuropeiske regelverket må alle som flyr drone registrere seg. Det er unntak når man flyr en liten drone under 250g uten kamera eller annen sensor som kan samle inn

Jeg flyr bare til hobby – må jeg også registrere meg?

Ja, det nye felleseuropeiske regelverket skiller ikke mellom hobbyflygning og kommersiell flygning. Alle som bruker droner/modellfly som er tyngre enn 250 gram eller har kamera eller lignende

Hva er gebyrsatsene for godkjenning og registering?

Gebyrsatsene er fastsatt i gebyrforskriften.

Kan jeg bruke min gamle drone?

Det kommer an på hva du ønsker å gjøre og hvilken kategori du vil fly i. Fram til 31. desember 2023 gjelder overgangsregler for bruk av ikke C-merkete droner i åpen kategori: Droner opp til 500

Underkategori A3: Gjelder avstandsregelen på 150 meter også fra vei og sti?

Det er tillatt å fly over vei i A3 så lenge man kan forvente at ingen personer eller kjøretøy vil komme innenfor sikkerhetsavstanden til dronen. For A3 gjelder minimum 30 meter horisontalt til

Geofencing stopper dronen min før regelverket gjør det. Hva gjør jeg?

Luftfartstilsynet har den senere tid fått flere henvendelser etter at DJI oppdaterte sin software for geofencing som også inkluderer Norge. Oppdateringen viser seg å inneholde kartreferanser som

Hvordan skal dronen merkes?

Her kan du lese mer om hvordan dronen skal merkes: https://luftfartstilsynet.no/droner/nytt-eu-regelverk/merking-av-dronen/

Hvor finner jeg en bekreftelse på at jeg har A2?

Umiddelbart etter avsluttet A2-eksamen på trafikkstasjonen vil du se resultatet ditt på skjermen. Om du bestod og har gjennomført praktisk egentrening er du klar til å sende inn

Slik finner du ditt kompetansebevis

Hvordan og hvor finner jeg kompetansebeviset mitt? Slik gjør du for å finne frem kompetansebeviset ditt: Du går til nettadressen www.flydrone.no , der ser det slik ut: Klikk "gå til min side"

Side