Hopp til innhold

Spørsmål og svar om droner

Her finner du svar på spørsmål som ofte stilles om bruk av droner. Ordene «drone», «RPAS» (Remotely Piloted Aircraft Systems) og «ubemannet luftfartøy» brukes gjerne om hverandre.

Viser treff 1 til 12 av 34

Betaling Flydrone.no

Bankkort er eneste mulighet for betaling på Flydrone.no. Dersom organisasjonen ikke har bankkort, må person legge ut for organisasjon og be om refusjon.

Enkeltpersonforetak

Dersom du registrerer enkeltpersonforetak på Flydrone, kan du benytte samme operatørnummer til privat flyging.

Får jeg et sertifikat etter at jeg har bestått teorieksamen?

Får jeg et sertifikat etter at jeg har bestått teorieksamen? Ja, for A1/A3 får du et kompetansebevis på «min side» på flydrone.no. Dette vil også komme for A2, når systemet som tar imot data fra

Geofencing stopper dronen min før regelverket gjør det. Hva gjør jeg?

Luftfartstilsynet har den senere tid fått flere henvendelser etter at DJI oppdaterte sin software for geofencing som også inkluderer Norge. Oppdateringen viser seg å inneholde kartreferanser som

Hva er aldersgrensen for å fly drone?

Hva er aldersgrensen for å fly drone? 16 år er aldersgrensen for å fly drone. Piloten kan være yngre hvis man har med seg en person som er 16 år eller eldre. Begge må ha bestått kurs og eksamen

Hva er gebyrsatsene for godkjenning og registering?

Gebyrsatsene er fastsatt i gebyrforskriften.

Hva er kravet for å gjennomføre eksamen?

Hva er kravet for å gjennomføre eksamen? A1/A3-eksamen kan du ta på flydrone.no etter at du har gått gjennom nettkurset som også er tilgjengelig der. A2-eksamen tar du på trafikkstasjonen. Du må

Hva koster det å gjennomføre eksamen?

Hva koster det å gjennomføre eksamen? Eksamen i underkategori A1/A3 på flydrone.no er gratis.  Gebyr for eksamen i underkategori A2 for fjernpiloter finner du i Gebyrforskriften.

Hva menes med «nær folk» i åpen kategori - A2?

I åpen kategori følger det av regelen i artikkel 4 (c) til forordning (EU) 2019/947, at dronepiloten skal fly dronen i trygg avstand fra folk. Hva som anses som slik trygg avstand er nærmere

Hvem må registrere seg?

Det er operatøren som registrerer seg, mens det er pilotene som må ta nettkurs og eksamen. Hvis du flyr drone som privatperson er du både operatør og pilot og må ta nettkurs, eksamen og

Hvilke avstandsbestemmelser gjelder rundt bygninger og kjøretøy?

Reglene for åpen kategori bruker sikkerhetsavstander fra folk som en av avgrensingene for hvordan man kan fly. Det er viktig å huske på at dette ikke er den eneste avgrensingen, og man plikter å

Hvilke hendelser med drone er rapporteringspliktig?

Les mer om rapportering av hendelser med ubemannede luftfartøy (droner) her.

Side