Hopp til innhold

Årsrapporter

Her er en oversikt over årsrapporter fra etableringen av Luftfartstilsynet 1. januar 2000 og fram til i dag.

Siden etableringen av Luftfartstilsynet 1. januar 2000, har vi vært pliktige til å levere rapporter til Samferdselsdepartementet som oppsummerer driften i året som har gått.

Nedenfor finner du samtlige årsrapporter som er blitt oversendt departementet i årene fra 2000 og frem til i dag. I tillegg har vi lagt ut Riksrevisjonens beretninger om årsregnskapet, fra og med revisjonsberetningen for 2016.