Melde frå til Luftfartstilsynet

Luftfartsulukker eller -hendingar i sivil luftfart skal rapporterast til Luftfartstilsynet. Du kan her også melde frå om andre forhold eller varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.

Se også