Melde fra til Luftfartstilsynet

Luftfartsulykke eller -hendelse i sivil luftfart skal rapporteres til Luftfartstilsynet. Har du andre forhold du vil melde fra om, eller ønsker å varsle oss om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, kan du også gjøre det her.

Se også