Hopp til innhold

Skjema

Her finner du Luftfartstilsynets skjemaer. Vi kan importere følgende filformater til vårt saksbehandlingssystem; PDF, Microsoft Office, Open Office og vanlige bildefiler som JPG, PNG og TIFF.

NF-1172 Deklarasjon av standardscenario (STS)

Dette skjemaet brukes for å sende inn en deklarasjon for å fly på standardscenario (STS).

14.05.2024 - Drone/RPAS

Assessment of Competence SFI/TRI

NF-1101

11.03.2024 - Instruktør

Varsel eller søknad om organisatorisk endring ved AeMC

20.12.2023 - Flymedisin

Application Form – Aerodrome

26.09.2023 - Flyplass

Registrering for tilgang til miljø for rapportering

iht. rapporteringsforordning (EU) 376/2014

10.05.2023

Søknadsskjema for frakt av lithiumbatterier SP A88 og A99

Transport of lithium cells / batteries on cargo aircraft only (CAO) which require an approval.

21.02.2023 - Farlig gods, Flyselskap

Application for privileges as TRI(A) LIFUS and or Landing Training

NF-1147

15.12.2022 - Instruktør

Instructor Assessment of Competence Aeroplane FI, CRI, IRI

NF-1165

15.12.2022 - Instruktør
Side