Skjema

Her finner du Luftfartstilsynets skjemaer. Vi kan importere følgende filformater til vårt saksbehandlingssystem; PDF, Microsoft Office, Open Office og vanlige bildefiler som JPG, PNG og TIFF.

NF-1154E Cross-border

Søknad om UAS-operasjoner i spesifikk kategori på tvers av landegrenser.

25. jul 2022 - Drone/RPAS

NF-1126 Varsel om endring i selskapets håndbokssystem

Forordning (EU) 965/2012 (BSL D 1-1) ORO.GEN.130(c) krever at luftfartsselskap som gjør endring(er) som ikke krever forhåndsgodkjenning skal varsle sin myndighet,...

09. jun 2022 - Flyselskap

NF-1027 E Class Type Rating Single-Pilot Aeroplanes Except for High Performance Complex Aeroplanes

24. mai 2022 - Pilot fixed wing (fly)

NF-1046 E-1 Instructor Certificate Aeroplane Initial Issue and Extension

13. mai 2022 - Pilot fixed wing (fly)

NF-1088 Light Aircraft Pilot Licence LAPL(A) Aeroplane

02. mar 2022 - Pilot fixed wing (fly)

NF-1162 Basic Instrument Rating BIR

01. mar 2022 - Pilot fixed wing (fly)

NF-1074 - Søknad om flytelefonistsertifikat – forlengelse, duplikat og navneendring

25. feb 2022 - Flytelefonistsertifikat

NF-1075 - Praktisk prøve for flytelefonistsertifikat

25. feb 2022 - Flytelefonistsertifikat
Side