Hopp til innhold

Skjema

Her finner du Luftfartstilsynets skjemaer. Vi kan importere følgende filformater til vårt saksbehandlingssystem; PDF, Microsoft Office, Open Office og vanlige bildefiler som JPG, PNG og TIFF.

Registrering for tilgang til miljø for rapportering

iht. rapporteringsforordning (EU) 376/2014

10. mai 2023

Søknadsskjema for frakt av lithiumbatterier SP A88 og A99

Transport of lithium cells / batteries on cargo aircraft only (CAO) which require an approval.

21. feb 2023 - Farlig gods, Flyselskap

Assessment of Competence SFI/TRI

NF-1101

16. des 2022 - Instruktør

Instructor Assessment of Competence Aeroplane FI, CRI, IRI

NF-1165

15. des 2022 - Instruktør

Instructor Certificate Helicopter Revalidation or Renewal

NF-1168

15. des 2022 - Instruktør

Application for privileges as TRI(A) LIFUS and or Landing Training

NF-1147

15. des 2022 - Instruktør

Instructor Assessment of Competence Helicopter FI, IRI

NF-1167

15. des 2022 - Instruktør

Instructor Certificate Aeroplane Revalidation or Renewal

NF-1166

15. des 2022 - Instruktør
Side