Hopp til innhold

Varsel eller søknad om organisatorisk endring ved AeMC

Et flymedisinsk senter (AeMC) plikter å varsle luftfarts-myndighetene om organisatoriske endringer i henhold til forordning (EU) nr. 1178/2011, part-ORA.

Dersom endringen innebærer krav om forhånds-godkjenning skal søknaden sendes minst 30 dager før planlagt implementering, og ved ikke-søknadspliktige endringer skal myndighetene varsles minst 10 dager før implementering.

Publisert: 20.12.2023