Dokumentmapper til luftfartøy

Her finner informasjon om samlemappen og maler for fartøydokumenter.

Hvert luftfartøy skal ha en samlemappe som inneholder en rekke dokumenter. Kravene til hvilke dokumenter finner du i BSL D 1-1, forskrift om luftfartsoperasjoner

Innholdsfortegnelse til mappen

Du finner mal både på engelsk og norsk. Dersom du flyr i utlandet kan det være lurt å velge en engelsk mal. 

I de tilfellene det trengs utskifting av fartøydokumenter og ved nyutstedelse av fartøydokumenter, vil Luftfartstilsynet bruke den nye malen. Velg dokument tilpasset EASA-sertifiserte eller for luftfartøy som har nasjonal luftdyktighet, såkalte anneks I/II luftfartøy, fyll inn registreringsbokstavene og du vil alltid ha med deg fasiten for hva som er påbudt.

Her kan du laste ned malene

EASA-luftfartøy - Engelsk mal

EASA-luftfartøy - Norsk mal

Nasjonal luftdyktighet - Norsk mal

Mappe og plastlommer

Trenger du en ny samlemappe eller flere plastlommer kan du bestille dette ved å sende en e-post til postmottak@caa.no  Det forutsetter at du er eier av luftfartøyet.