Hopp til innhold

Dokumentmapper til luftfartøy

Her finner informasjon om samlemappen og maler for fartøydokumenter.

Hvert luftfartøy skal ha en samlemappe som inneholder en rekke dokumenter. Kravene til hvilke dokumenter finner du i BSL D 1-1, forskrift om luftfartsoperasjoner

Innholdsfortegnelse til mappen

Du finner mal både på engelsk og norsk. Dersom du flyr i utlandet kan det være lurt å velge en engelsk mal. 

I de tilfellene det trengs utskifting av fartøydokumenter og ved nyutstedelse av fartøydokumenter, vil Luftfartstilsynet bruke den nye malen. Velg dokument tilpasset EASA-sertifiserte eller for luftfartøy som har nasjonal luftdyktighet, såkalte anneks I/II luftfartøy, fyll inn registreringsbokstavene og du vil alltid ha med deg fasiten for hva som er påbudt.

Her kan du laste ned malene

EASA-luftfartøy - Engelsk mal

EASA-luftfartøy - Norsk mal

Nasjonal luftdyktighet - Norsk mal

Mappe og plastlommer

Trenger du en ny samlemappe eller flere plastlommer kan du bestille dette ved å sende en e-post til postmottak@caa.no  Det forutsetter at du er eier av luftfartøyet.