Hopp til innhold

Sammen for sikker luftfart

Aktuelt


Hva vi jobber med

Godkjenning Organisasjoner, luftfartøy, materiell og personer som skal ha adgang til norsk luftfart må kontrolleres og godkjennes av Luftfartstilsynet. Vi gjør dokumentgransking, testing og inspeksjoner.
Tilsyn For å sikre at virksomheter og materiell involvert i luftfart oppfyller nasjonale og internasjonale krav for flysikkerhet, gjennomfører Luftfartstilsynet jevnlig tilsyn og inspeksjoner.
Regelverk Regelverksutviklingen skjer hovedsaklig i internasjonale samarbeidsfora hvor Luftfartstilsynet deltar. På noen områder lager vi nasjonalt regelverk.
Kommunikasjon Et viktig ledd i det forebyggende flysikkerhetsarbeidet er god kommunikasjon med brukerne. Sikkerhetstenkningen utvikles kontinuerlig og dette skal formidles på en effektiv måte.