RSS

Høringer

Her finner du høringer, både pågående og avsluttede.

Viser treff 1 til 8 av 133

Høring - søknad om konsesjon for å anlegge, drive og inneha ny lufthavn i Bodø

Avinor AS har fremlagt en søknad om konsesjon for å anlegge, drive og inneha en ny lufthavn i Bodø (dvs. flytting av den eksisterende lufthavnen). Konsesjon etter...

17. sep 2021 - På høring

Høring – endrede regler om flysikringstjenester, særlig om etablering, organisering og drift av lufttrafikktjenestene

Luftfartstilsynet har på høring et forslag til endrede regler om flysikringstjenestene, særlig kravene til lufttrafikktjenestene, herunder regler om hvor det skal...

15. sep 2021 - På høring

Orientering om oppdatert søknad om konsesjon ny lufthavn Mo i Rana

Luftfartstilsynet har mottatt en oppdatert søknad om konsesjon for ny lufthavn i Mo i Rana, fra Avinor AS.

10. sep 2021 - Høring avsluttet

Høring – forslag om nye regler om allværsoperasjoner (all weather operations/AWO) og opplæring av flybesetning (flight crew training)

Luftfartstilsynet har på høring EASAs forslag til en forordning som vil gjøre endringer i reglene om allværsoperasjoner (all weather operations/AWO) og opplæring ...

07. sep 2021 - På høring

Høring fra EU-kommisjonen: Beredskapsplan for transport

EU-Kommisjonen gjennomfører en høring av en beredskapsplan for transportområdet. Målet er å forbedre EUs koordinering ved fremtidige beredskapshendelser, og at tr...

01. sep 2021 - På høring

Høring fra EASA: NPA 2021-08 "Enhanced mobility options and streamlined qualifications for air traffic controllers" (RMT 0668)

EASA gjennomfører for tiden høring av forslag til endring av forordning (EU) 2015/340 av 20. februar 2015 om fastsettelse av tekniske krav og administrative framg...

12. aug 2021 - På høring

Høring – endringer i forordning (EU) 2017/373 – flyværtjenester, hendelsesrapportering og nytt format for SNOWTAM

Luftfartstilsynet har på høring kommisjonens forslag til en forordning som vil gjøre enkelte endringer i forordning (EU) 2017/373 om krav til ytere av flysikrings...

02. jul 2021 - Høring avsluttet

Høring – endringsforordningene 2020/1234 om AMS-tjenester på flyplasser og 2020/2148 om rullebanesikkerhet og bl.a. nytt globalt rapporteringsformat

Europakommisjonen har vedtatt to endringsforordninger av betydning for EU-sertifiserte flyplasser. Endringsforordningene gjelder nye driftstjenester på flyplassen...

04. jun 2021 - Høring avsluttet
Side