RSS

Høringer

Her finner du høringer, både pågående og avsluttede.

Viser treff 1 til 8 av 97

Høring - forslag til endringer i forskrift om luftfart med helikopter - bruk av offshore helikopterdekk

Luftfartstilsynet har på høring forslag til endringer i forskrift 14. mai 2019 nr. 604 om luftfart med helikopter –bruk av offshore helikopterdekk. Forskriften gj...

09. jul 2020 - På høring

Informasjon om høring fra EU-Kommisjonen – evaluering av EUs hvitbok fra 2011 om transport

EU-kommisjonen gjennomfører en åpen høring om alle områdene der EUs såkalte «white paper» eller hvitbok fra 2011 hadde policy-forslag. Det er nå åpnet for at det ...

03. jul 2020 - På høring

Høyring - søknad om konsesjon for landingsplass for helikopter, Austrepollen i Kvinnherad

Statkraft Energi AS har søkt om konsesjon for å starta opp, driva og ha ein landingsplass for helikopter ved Mauranger kraftstasjon i Austrepollen i Kvinnherad ko...

22. jun 2020 - På høring

Høring - søknad om fornyet konsesjon for å drive Østre Æra flyplass

Norges Luftsportforbund har søkt om fornyet konsesjon til å drive og inneha Østre Æra flyplass. Luftfartstilsynets høringsbrev er vedlagt, sammen med utkast til k...

19. jun 2020 - På høring

Høring - søknad om fornyet konsesjon for Fagernes flyplass

Valdres flyklubb har søkt om fornyet konsesjon til å drive og inneha Fagernes flyplass, Strandefjorden. Luftfartstilsynets høringsbrev er vedlagt, sammen med utka...

19. jun 2020 - Høring avsluttet

Høring – Nytt regelverk for krav til standard bakgrunnssjekk

Samferdselsdepartementet har bedt Luftfartstilsynet om å sende på høring forslag til endringer i forskrift 1. mars 2011 nr. 214 om forebyggelse av anslag mot sikk...

09. jun 2020 - På høring

Informasjon og høring – etablering av restriksjonsområde i tilknytning til flyginger etter Avtalen om det åpne luftrom

05. jun 2020 - Høring avsluttet

Høring - ny forordning (EU) 2020/469 som gjennomfører enkelte endringer i gjeldende regelverk for flysikringstjenesten med mer

Europakommisjonen har vedtatt en ny forordning, (EU) 2020/469, som gjennomfører en del oppdateringer og endringer i felleseuropeisk regelverk knyttet til lufttraf...

19. mai 2020 - På høring
Side