Hopp til innhold
RSS

Høringer

Her finner du høringer, både pågående og avsluttede.

Viser treff 1 til 8 av 253

Høring – Søknad om midlertidig dispensasjon fra kravet om konsesjon for sjøflyplass i Haugesund

15.02.2024 - På høring

Høring – NPA 2023-08. Endringer i felleseuropeiske regler innen ATM/ANS

EASA gjennomfører nå en høring av endringsforslag, Notice of Proposed Amendment, (NPA) 2023-08: Regular update of the air traffic management / air navigation serv...

05.01.2024 - På høring

Høring – Nye regler for ytere av luftfartsinformasjonstjenester

Luftfartstilsynet har på høring et forslag til enkelte nye forskriftsbestemmelser som gjelder oppgavene til ytere av luftinformasjonstjenester.

22.12.2023 - På høring

Høring – Ny forskrift om gjennomføring av felleseuropeisk regelverk om U-space i norsk rett, og krav til en integrert digital luftfartspublikasjon rettet mot bemannet og ubemannet luftfart

22.12.2023 - På høring

Høring – Ny forskrift om reserverte områder for fleksibel bruk av luftrommet

Luftfartstilsynet har på høring et forslag til en ny forskrift om reserverte områder for fleksibel bruk av luftrommet.

21.12.2023 - På høring

Høring - Regler for en-gangs fergeflyging og rettelse av BSL F 1-1 § 16

Luftfartstilsynet har utarbeidet forslag til forskrift for å føye til regler om en-gangs fergeflyging i BSL D 1-1. I tillegg foreslås det en rettelse i BSL F 1-1.

20.12.2023 - På høring

Høring – NPA 2023-10: revisjon av Part-147

EASA gjennomfører nå høring av endringsforslag (NPA) 2023-10: Review of Part-147 RMT.0544. Endringsforslaget tar for seg endringer i forordning (EU) nr. 1321/2014...

12.12.2023 - På høring

Høring – NPA 2023-09 – implementering av siste CAEP-endringer i ICAO Anneks 16 Volumes I, II og III

EASA gjennomfører nå høring av NPA 2023-09 Implementation of the latest CAEP amendments to ICAO Annex 16 Volumes I, II and III RMT.0514 (Subtask 2).

22.11.2023 - På høring
Side