Hopp til innhold
RSS

Høringer

Her finner du høringer, både pågående og avsluttede.

Viser treff 1 til 8 av 265

Luftromssøknad Øvelse Joint Viking 2025

Søknad om opprettelse av midlertidige restriksjonsområder i luftrommet mellom Tromsø og Harstad i perioden 3.–14. mars 2025.

05.07.2024 - På høring

Fastsatt beslutning om felleseuropeiske ytelsesmål for RP4

Vi viser til vår tidligere høring om Europakommisjonens utkast til beslutning om unionsdekkende ytelsesmål for lufttrafikkstyringsnettet for den fjerde referansep...

24.06.2024 - På høring

Søknad om fornyet konsesjon for drive og inneha Oppdal flyplass, Fagerhaug

Midtnorsk Fly- og Luftsportsenter AS har søkt om fornyet konsesjon for å drive og inneha Oppdal flyplass, Fagerhaug. Landingsplassen er til privat bruk. Luftfarts...

21.05.2024 - På høring

Forslag til ny EASA-forskrift

Ny forskrift som gjennomfører Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1139 om felles regler for sivil luftfart og om opprettelse av Den europeiske unions fl...

16.05.2024 - Høring avsluttet

Søknad om fornyet konsesjon for Ski flyplass, Søndre Ski Gård

Follo flyklubb har søkt om fornyet konsesjon for Ski flyplass, Søndre Ski Gård. Luftfartstilsynets høringsbrev ligger vedlagt, sammen med utkast til konsesjonsvil...

14.05.2024 - På høring

Søknad om konsesjon for å anlegge, drive og inneha Oslo helikopterplass, Rikshospitalet

Oslo universitetssykehus HF har fremlagt søknad om konsesjon for å anlegge, drive og inneha Oslo helikopterplass, Rikshospitalet. Søknaden gjelder en midlertidig ...

22.04.2024 - På høring

Høring fra Europakommisjonen – felleseuropeiske ytelsesmål for RP4

Høring fra Europakommisjonen – utkast til beslutning om felleseuropeiske ytelsesmål for RP4 

15.04.2024 - Høring avsluttet

Endringer i felleseuropeisk securityregelverk

Endringer i felleseuropeisk securityregelverk. Blant annet krav til myndighetsgodkjenning av transportører og innlemmelse av Svalbard lufthavn i ordningen One Sto...

10.04.2024 - Høring avsluttet
Side