RSS

Høringer

Her finner du høringer, både pågående og avsluttede.

Viser treff 1 til 8 av 161

Høring – Søknad om midlertidig restriksjonsområde over Arendal sentrum 15. til 19. august 2022

Agder Politidistrikt har søkt Luftfartstilsynet om å opprette et midlertidig restriksjonsområde i perioden 15. til 19. august 2022 over Arendal sentrum i forbinde...

13. mai 2022 - På høring

Høring – søknad om endrede konsesjonsvilkår for Ski flyplass, Søndre Ski Gård

Follo flyklubb har søkt om endrede konsesjonsvilkår for Ski flyplass, Søndre Ski Gård.

05. mai 2022 - På høring

Høring fra EU-Kommisjonen: Revisjon av regler om tidsluker/slots ved europeiske lufthavner

COVID-19-pandemien og de ulike lands restriksjoner har medført til dels store utfordringer for luftfarten. For å avhjelpe dette har EU tidligere fastsatt felleseu...

02. mai 2022 - På høring

Høring fra EU-Kommisjonen: Evaluering av EUs luftfartsbyrå EASA

EU-kommisjonen gjennomfører for tiden en evaluering av EUs luftfartsbyrå EASA - European Union Aviation Safety Agency.

22. apr 2022 - På høring

Høring – Søknad om luftromsrestriksjon over Arendal 30. - 31. mai 2022

OPPDATERING: Agder Politidistrikt har trukket søknaden om opprettelse av midlertidig restriksjonsområde over Arendal. Følgelig vil Luftfartstilsynet avskrive sake...

22. apr 2022 - Høring avsluttet

Endring i felleseuropeisk securityregelverk - høring og informasjon om nye krav

Luftfartstilsynet foreslår på vegne av Samferdselsdepartementet å gjøre endring i forskrift 1. mars 2011 nr. 214 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftf...

19. apr 2022 - På høring

Høring – Søknad om fornyet konsesjon for Bergen helikopterplass, Grønneviksøren

Helse Bergen HF har søkt om fornyet konsesjon for Bergen helikopterplass, Grønneviksøren.

31. mar 2022 - På høring

Høring – Søknad om fornyelse av konsesjon for Voss flyplass, Bømoen

Voss herad har søkt om fornyelse av konsesjon for Voss flyplass, Bømoen.

23. mar 2022 - På høring
Side