RSS

Høringer

Her finner du høringer, både pågående og avsluttede.

Viser treff 1 til 8 av 15

Høring konsesjon Narvik helikopterplass, Furumoen

Universitetssykehuset Nord-Norge HF har fremlagt søknad om konsesjon for å anlegge, drive og inneha en ny helikopterplass i forbindelse med bygging av nytt sykehu...

27. apr 2021 - På høring

Høring – konsesjon Vuottašjávri sjøflyplass

Mosquito Air Taxi AS har fremlagt søknad om konsesjon for å anlegge, drive og inneha en ny sjøflyplass i Kautokeino kommune: Vuottašjávri sjøflyplass.

19. apr 2021 - På høring

Høring – Utkast til forskrift om oppheving av forskrift 19. april 2016 om krav til sporing av helikoptre på norsk kontinentalsokkel

Luftfartstilsynet har på høring forskrift om oppheving av forskrift 19. april 2016 om krav til sporing av helikoptre på norsk kontinentalsokkel (BSL D 2-10).

26. mar 2021 - På høring

Høring fra EASA: NPA 2020-16: Helicopter ditching and water impact occupant survivability

EASA gjennomfører høring av endringsforslag (NPA) 2020-16 ‘Helicopter ditching and water impact occupant survivability’ (RMT.0120). Det foreslås flere endringer t...

16. mar 2021 - På høring

Høring – ny forordning (EU) 2021/116, "Common Project One"

Europakommisjonen har vedtatt en ny forordning, (EU) 2021/116, enkelt omtalt som «Common Project One».

12. mar 2021 - På høring

Høring fra EU-Kommisjonen – reservasjonssystemer for flyreiser

EU-Kommisjonen gjennomfører en høring i tilknytning til en mulig endring til forordning (EF) nr. 80/2009 som i Norge er gjennomført gjennom lov 9. september 2016 ...

10. mar 2021 - På høring

Høring – forslag til ny forordning om "fuel/energy planning and management"

Europakommisjonen har lagt frem et forslag til ny forordning om "fuel/energy planning and management". Forordningen vil i sin helhet bestå av endringer i forordni...

01. mar 2021 - På høring

Informasjon og høring om nye krav i felleseuropeisk securityregelverk

Luftfartstilsynet foreslår på vegne av Samferdselsdepartementet å gjøre endring i forskrift 1. mars 2011 nr. 214 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftf...

01. mar 2021 - På høring
Side