Høringer

Her finner du høringer, både pågående og avsluttede.

Viser treff 1 til 8 av 8

Høring - Evaluering av regelverket om funksjonshemmedes og bevegelseshemmedes rettigheter i lufttransport

15. aug 2019 - På høring

Høring - endring i forskrift om sertifisering av besetningsmedlemmer (BSL C 1-1)

25. jul 2019 - På høring

Høring - gjennomføring i norsk rett av kommisjonsbeslutning av ytelsesmål for nettverket for lufttrafikkstyring for den tredje referanseperioden – (EU) 2019/903

Europakommisjonen har vedtatt beslutning (EU) 2019/903 om felleseuropeiske ytelsesmål for den tredje referanseperioden (RP3) av ytelses- og avgiftsstyringsregimet...

21. jun 2019 - På høring

Høring - Innføring av nye sertifikatnummer

Luftfartstilsynet vurderer å endre sertifikatnummer-systemet og gå bort fra bruk av fødselsnummer som sertifikatnummer.

17. jun 2019 - På høring

Høring - gjennomføring i norsk rett av ny forordning om en ytelses- og avgiftsstyring av flysikringstjenestene – (EU) 2019/317

12. jun 2019 - På høring

Høring - søknad om konsesjon for ny helikopterlandingsplass, Drammen sykehus

Vestre Viken HF har fremlagt en søknad om konsesjon for ny helikopterplass ved nye Drammen sykehus.

12. jun 2019 - På høring

Høring - søknad om konsesjon for Stavanger helikopterplass, Ullandhaug

Helse Stavanger HF har fremlagt en søknad om konsesjon for helikopterplass ved nye Stavanger Universitetssjukehus, Ullandhaug

05. apr 2019 - På høring

Høring - opprettelse av kontrollert luftrom, Sälen, øst av Rena i Trysil

Basert på mottatt søknad fra Scandinavian Mountains Airport, Sälen, vurderer Luftfartstilsynet å etablere kontrollert luftrom i området øst av Rena i Trysil.

02. apr 2019 - På høring