Høringer

Her finner du høringer, både pågående og avsluttede.

Viser treff 1 til 8 av 11

Høring - Small amendments 2018

Luftfartstilsynet foreslår på vegne av Samferdselsdepartementet å gjøre en endring i forskrift 1. mars 2011 nr. 214 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i lu...

19. des 2018 - På høring

Høring av utkast til norsk Navigasjonsstrategi

Luftfartstilsynet (LT) har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utarbeidet et utkast til navigasjonsstrategi for luftfart i Norge.

14. des 2018 - På høring

Høyring - søknad om konsesjon for landingsplass på sjø i Eidfjord

Scandinavian Skies AS har lagt fram ein søknad om konsesjon for å etablera, driva og ha ein sjøflyplass i Eidfjord.

10. des 2018 - På høring

Høring av utkast til gjennomføringsforskrift i forbindelse Part-66 L - endringsforordning til forordning (EU) nr. 1321/2014

19. nov 2018 - På høring

Høring - Etablering av et midlertidig fareområde vest av Karmøy

Luftfartstilsynet vurderer, basert på mottatt søknad fra Marine Energy Test Centre, heretter METCentre, å opprette ett midlertidig fareområde i forbindelse med te...

09. nov 2018 - På høring

Høring - Søknad om dispensasjon fra krav om konsesjon for helikopterplasser i kommunene Sauda, Suldal, Hjelmeland og Forsand i Rogaland

31. okt 2018 - På høring

Høring - NPA 2018-12 - reduksjon av rullebanehendelser – forslag til endring av forordning (EU) 2015/640 Part-26

Luftfartstilsynet har på høring EASAs NPA 2018-12 «Reduction of runway excursions», som inneholder forslag til endring av bestemmelser i forordning (EU) 2015/640,...

19. okt 2018 - På høring

Høring - Utkast til forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet for 2019

Luftfartstilsynet har nå ute på høring utkast til forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet for 2019. Forskriften fastsettes av Samferdselsdepartementet.

16. okt 2018 - På høring
Side