Medier

Journalister som har spørsmål kan enten ringe medietelefonen 926 41 300 (09.00-15.00. Ikke SMS) eller sende e-post til kommunikasjon@caa.no.

Det er Kommunikasjon og samfunnskontakt som håndterer alle mediehenvendelser.

Luftfartstilsynet har et åpent og aktivt forhold til mediene. Vårt mål er at journalister så raskt som mulig skal få svar på det de spør om. Vi har også utarbeidet en egen serviceerklæring for mediehenvendelser.

I perioder med spesielt arbeidskrevende hendelser, vil det naturlig nok ta noe lengre tid før mediehenvendelser blir besvart.

Ved større hendelser eller kriser vil vi fortløpende legge ut informasjon på våre nettsider og sosiale medier.

For medier