Hopp til innhold

#Flymodus

Barn ser tankefullt ut av flyvinduet mens det holder en penn og tegningspapir, med en illustrasjon som oppfordrer til bruk av flymodus for en hyggeligere flytur for alle, sponset av Luftfartstilsynet.
Små øyeblikk av stillhet kan inspirere til store tanker. Sett deg selv i flymodus og nyt reisen.

Å sette seg selv i flymodus handler om å bidra til en hyggelig og en trygg reise for alle.

– Sett deg selv i flymodus

Dette er er budskapet fra en samlet luftfart. Og det med god grunn.

I 2019 registrerte Luftfartstilsynet 334 hendelser med uregjerlige passasjerer. Fire år senere, i et år der antallet flyreisende fortsatt var lavere enn før pandemien, registrerte Luftfartstilsynet 560 hendelser. Til tross for færre reisende hadde vi en oppgang på 68 prosent flere innrapporterte hendelser med uregjerlige passasjerer. Det er et problem.

 

Hva er en uregjerlig passasjer?

En uregjerlig passasjer er ikke bare en som overskrider grensene for sosial akseptabilitet, men også en som, gjennom sine handlinger, potensielt setter sikkerheten og velværet til medpassasjerer og flypersonalet i fare. Dette inkluderer verbal og fysisk trakassering, overstadig beruselse, røyking ombord, narkotikabruk, og ikke å følge besetningens instrukser.

Uregjerlige passasjerer røyker og drikker i smug, de sloss med kabinansatte, kommer med seksuelle tilnærmelser, og de trakasserer ansatte og medpassasjerer. Noen er så ruspåvirket at de ikke kan håndtere seg selv. De ender opp med å bli en trussel for alle.

I luftfarten opererer vi under strenge sikkerhetsregler av en grunn. Reglene er utformet for å beskytte alle om bord – fra de minste barna til de mest erfarne reisende. Når vi snakker om å sette oss selv i "flymodus", refererer vi ikke bare til det å slå av elektroniske enheter. Vi går inn i en modus av respekt for medpassasjerers komfort og sikkerhet.

Å være i flymodus betyr å erkjenne at dine handlinger har konsekvenser utover din personlige sfære, og at det å oppføre seg godt ikke bare er et spørsmål om personlig valg, men et kollektivt ansvar. Det handler om å forstå at en hyggelig reise er et felles prosjekt, hvor hvert individ bidrar med sin beste oppførsel.

Vær en del av løsningen. Sett deg selv i flymodus.

Det er vår felles forpliktelse å sørge for at reisen blir så trygg og behagelig som mulig for alle involverte. Ved å dele denne forståelsen og praktisere den, viser vi ikke bare respekt for hverandre, men vi bidrar også til et tryggere og mer inkluderende reisemiljø. Dette er kjernen i å være en ansvarlig passasjer og en del av det større reisefellesskapet.

Bli involvert!

Del din historie eller tips for god og dårlig oppførsel i sosiale medier under emneknaggen #flymodus