Personvern

Personvernerklæringen handler om hvordan Luftfartstilsynet samler inn og bruker informasjon om besøkende på våre nettsteder. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger.

Automatisk lagring av informasjon

luftfartstilsynet.no benytter som de fleste andre nettsteder informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin). Dette medfører ingen sikkerhetsrisiko for deg, men du kan når som helst avslå å samtykke i lagring av informasjonskapsler.

Webanalyse

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen bruker vi Google Analytics og Hotjar.

Disse verktøyene bruker informasjonskapsler/cookies som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Disse verktøyene kan blant annet samle inn følgende data:

 • Anonymisert IP-adresse
 • Skjermoppløsning
 • Enhetskategori, operativsystem og nettleser
 • Geografisk plassering (begrenset til land)
 • Hvilket språk siden vises på
 • Musehendelser (Bevegelser, posisjon og klikk)
 • Tastetrykk
 • Dato og tidspunkt for besøk
 • Hvilke sider som besøkes
 • Domene og URL brukeren kom fra

Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Denne informasjonen brukes til å analysere hvilke brukeropplevelser vi kan forbedre og hvilke innholdselementer vi kan løfte frem for å skape en bedre brukeropplevelse.

Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson.

Informasjonen fra Google Analytics lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. Hotjar behandler data i tråd med europeiske personvernslover. Mer informasjon om deres personvernserklæring finnes her.

En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Luftfartstilsynet bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

E-post, skjemaer og deltagelse

Når du benytter våre skjema, sender e-post eller deltar i nettmøter, vil vi motta personopplysninger som navn, e-post-adresse, adresse osv. Vi vil behandle personopplysningene i tråd med gjeldende personvernlov.

Formålet med å samle inn og lagre de personopplysninger vi ber om i de ulike skjema er å ivareta aktuelle myndighetsoppgaver. Det spesifikke formålet vil framgå av det aktuelle skjema.

Behandlingsgrunnlaget vil være vår myndighetsutøvelse og vil framgå av skjema. Du vil ha rett til innsyn og til å få uriktige opplysninger korrigert, men vil ikke kunne kreve data slettet så lenge lagring er nødvendig for å ivareta formålet. Du kan heller ikke kreve begrenset behandling.

Opplysningene lagres så lenge det er nødvendig for å ivareta formålet. Dersom du mener opplysningene behandles i strid med reglene, kan du klage til Datatilsynet.

Alle elektroniske henvendelser hører normalt sett inn under arkivloven med forskrifter og vil omfattes av innsynsretten etter offentlighetsloven. Dette innebærer at e-poster, skjemaer og deltagelse i nettmøter og blogger derfor vil kunne bli tilgjengelig for alle som ber om å få det.

Behandlingsansvarlig og kontaktinfo

Luftfartstilsynet er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysningene fra Luftfartstilsynets nettsider. Personvernombudet kan kontaktes på personvernombud@caa.no

Kontakt Luftfartstilsynet

 • Postadresse: Postboks 243, 8001 Bodø
 • Besøksadresse: Sjøgata 45–47, 8006 Bodø