Internasjonalt samarbeid

Norge har vært medlem av FNs organisasjon for sivil luftfart (ICAO) siden opprettelsen i 1947. I dag er det 193 medlemmer av International Civil Aviation Organization (ICAO).