Hopp til innhold

Sikkerhetsformidling

En viktig del av vårt arbeid er kommunikasjon. Under her kommer det som på engelsk kalles safety promotion, eller sikkerhetsformidling på norsk.

Enkelt sagt er det å gi aktørene i norsk luftfart informasjon om tiltak for å øke flysikkerheten. For eksempel informasjon om nytt regelverk for droner eller informasjon om hvilke risikoer som et flyselskap bør kjenne til for å redusere faren for ulykker.

Sikkerhetsformidling

Denne sikkerhetsformidlingen foregår på ulike måter, i ulike fora og gjennom forskjellige kanaler.

Luftfartstilsynet gjennomfører seminarer, workshops, kurs og opplæring for de ulike aktørene. Luftfartstilsynet deltar også på luftfartsaktørenes egne flysikkerhetsmøter.

I tillegg bidrar Luftfartstilsynet med sikkerhetsrelatert informasjon på andre måter. Blant annet gjennom samtaler under tilsyn, veiledning i forbindelse med behandling av ulike søknader o.l.

Luftfartstilsynet har etablert faste fora:

Luftfartstilsynet publiserer flysikkerhetsinformasjon: 


Luftfartstilsynet gjør også informasjon og veiledningsmateriell tilgjengelig for aktørene i norsk luftfart etter hvert som det blir utviklet av EU (EASA) og FNs organisasjon for sivil luftfart, ICAO.

I 2017 fikk Norge sitt første flysikkerhetsprogram (SSP – State Safety Program). Hensikten med flysikkerhetsprogrammet er å forbedre sikkerheten i norsk luftfart. Sikkerhetsformidling er et viktig verktøy for å oppnå dette.

Den norske flysikkerhetsplanen (SPAS – State Plan for Aviation Safety) viser hvilke områder (i planen kalt sikkerhetstema) Luftfartstilsynet vil prioritere de neste årene for å bidra til å opprettholde og forbedre flysikkerheten.

 

Kontakt Luftfartstilsynet

  • Postadresse: Postboks 243, 8001 Bodø
  • Besøksadresse: Sjøgata 45–47, 8006 Bodø
  • Sentralbord:
    08.00–15.00 alle hverdager
  • Beredskapstelefon (ved ekstraordinære ulykker og hendelser):