Ikke alt fungerer på nettstedet med denne versjonen av Internet Explorer

Vi anbefaler at du bruker en nyere versjon eller en annen nettleser.

Sikkerhetsformidling

En viktig del av vårt arbeid er kommunikasjon. Under her kommer det som på engelsk kalles safety promotion, eller sikkerhetsformidling på norsk.

Enkelt sagt er det å gi aktørene i norsk luftfart informasjon om tiltak for å øke flysikkerheten. For eksempel informasjon om nytt regelverk for droner eller informasjon om hvilke risikoer som et flyselskap bør kjenne til for å redusere faren for ulykker.

Sikkerhetsformidling

Denne sikkerhetsformidlingen foregår på ulike måter, i ulike fora og gjennom forskjellige kanaler.

Luftfartstilsynet gjennomfører seminarer, workshops, kurs og opplæring for de ulike aktørene. Luftfartstilsynet deltar også på luftfartsaktørenes egne flysikkerhetsmøter.

I tillegg bidrar Luftfartstilsynet med sikkerhetsrelatert informasjon på andre måter. Blant annet gjennom samtaler under tilsyn, veiledning i forbindelse med behandling av ulike søknader o.l.

Luftfartstilsynet har etablert faste fora:

Luftfartstilsynet publiserer flysikkerhetsinformasjon: 


Luftfartstilsynet gjør også informasjon og veiledningsmateriell tilgjengelig for aktørene i norsk luftfart etter hvert som det blir utviklet av EU (EASA) og FNs organisasjon for sivil luftfart, ICAO.

I 2017 fikk Norge sitt første flysikkerhetsprogram (SSP – State Safety Program). Hensikten med flysikkerhetsprogrammet er å forbedre sikkerheten i norsk luftfart. Sikkerhetsformidling er et viktig verktøy for å oppnå dette.

Den norske flysikkerhetsplanen (SPAS – State Plan for Aviation Safety) viser hvilke områder (i planen kalt sikkerhetstema) Luftfartstilsynet vil prioritere de neste årene for å bidra til å opprettholde og forbedre flysikkerheten.

 

Kontakt Luftfartstilsynet

  • Postadresse: Postboks 243, 8001 Bodø
  • Besøksadresse: Sjøgata 45–47, 8006 Bodø