Hopp til innhold

Norske flysikkerhetsresultater

Her finner du Luftfartstilsynets redegjørelse av Norske flysikkerhetsresultater (Annual Safety Review) – en oversikt over sikkerhetssituasjonen i norsk luftfart. I henhold til artikkel 13 (11) i forordning (EU) 376/2014 skal hver medlemsstat i EASA årlig publisere en sikkerhetsgjennomgang for å informere offentligheten om sikkerhetsnivået innen sivil luftfart. Dokumentet beskriver flysikkerhetstilstanden og utviklingen i denne basert på rapporterte luftfartsulykker og -hendelser, og omtaler sikkerhetstemaer vi har adressert eller kommer til å adressere for å forbedre flysikkerheten ytterligere.