Om Luftfartstilsynet

Se filmen vår om hva vi jobber med i Luftfartstilsynet

Luftfartstilsynet skal medvirke til en sikker og samfunnsnyttig luftfart.

Skriv ut
  • Kontoret vårt er i Bodø. Totalt 181 ansatte sikrer at Luftfartstilsynet har høy kompetanse på alle fagfelt innen luftfarten. Vi er et selvstendig og uavhengig forvaltningsorgan med myndighetsansvar innen norsk sivil luftfart, men er direkte underlagt og rapporterer til Samferdselsdepartementet.
  • Luftfartstilsynet har ansvaret for å innføre og tilpasse nasjonalt og internasjonalt regelverk. I tillegg lager vi forskrifter for norsk luftfart. I løpet av de årene Luftfartstilsynet har eksistert, har regelverket for sivil luftfart gått fra å være nasjonalt til i stadig større grad å bli styrt av EU. At Norge og flere land i Europa nå følger et EU-regelverk, gjør at vi på mange områder har de samme reglene i hele Europa.
  • Vi fører tilsyn med at aktørene i norsk luftfart følger gjeldende lover, regler og forskrifter. For å sikre at dette skjer, fører vi tilsyn med blant annet flyselskaper, flyverksteder, flyskoler, luftfartøy, sertifikatinnehavere, lufthavner og landingsplasser for helikoptre.
  • Luftfartstilsynet utsteder også sertifikater til personer og luftfartsnæringer, som flyselskaper, verksteder, piloter og kabinpersonell.
  • Sammen med Samferdselsdepartementet deltar Luftfartstilsynet i internasjonale organisasjoner for å hevde norske interesser. To av disse er EASA (European Aviation Safety Agency) og FNs organisasjon for sivil luftfart – ICAO (International Civil Aviation Organization).
  • Lars Kobberstad er direktør i Luftfartstilsynet.

Kontakt Luftfartstilsynet

  • Postadresse: Postboks 243 8001 Bodø
  • Besøksadresse: Sjøgata 45-47 8006 Bodø