Luftfartstilsynets verdier

Våre verdier vil gi oss bedre mulighet til å nå våre målsetninger og å være en attraktiv arbeidsplass for nåværende og fremtidige medarbeidere. Verdiene kommer til sin rett når vi som jobber i Luftfartstilsynet følger dem i vårt daglige virke.

Våre kulturverdier er åpenhet, samarbeid, respekt og profesjonalitet.

  • Åpenhet fordi vi vil at alle i Luftfartstilsynet kan gi åpent uttrykk for hva vi mener på en konstruktiv måte som gjenspeiler trygghet, ærlighet og etterrettelighet. Luftfartstilsynet skal være en transparent organisajon

  • Samarbeid fordi vi deler informasjon og kunnskap med hverandre til beste for Luftfartstilsynet og aktørene i luftfarten. Vi har konstruktiv og god dialog med andre aktører.

  • Respekt fordi vi viser raushet og toleranse for mangfold og ulikheter. Vi vil hverandre vel, og tar ting opp i beste mening. Vi spiller hverandre gode og vi er lojale mot vårt oppdrag og de beslutninger som fattes. Vi har respekt for det markedet vi skal betjene.

  • Profesjonalitet fordi vi vil at Luftfartstilsynets medarbeidere skal ha høy kompetanse, integritet og troverdighet både internt og eksternt. I Luftfartstilsynet har vi god rolleforståelse og vi fremstår som en helhetlig og forutsigbar organisasjon.