Hopp til innhold

Veiledning

Det er et felleseuropeisk regelverk for droner og modellflyging i EU og i Norge. Alle piloter av modellfly og droner med kamera eller vekt på 250 gram eller mer registrere seg. I tillegg stilles det krav til pilotens kompetanse. Kravene øker i takt med flygingens risiko.

Se også