Hopp til innhold

C-klassifisering av droner

Nye droner som produseres for åpen kategori vil komme med en merking for å vise hvilken klasse dronen tilhører. Merkingen gjøres av produsenten, og skal være et bevis på at dronen tilfredsstiller visse krav i forhold til regelverket .

En oversikt over droner som er godkjent til å kunne få C-merking er publisert nede på denne siden.

I åpen kategori kan du fly droner merket fra 0 til 4: 

 • C0 er ment for underkategori A1, men kan flys i alle underkategorier.
 • C1 er ment for underkategori A1, men kan flys i alle underkategorier.
 • C2 kan flys i underkategori A2 eller A3.
 • C3 og C4 kan bare flys i underkategori A3.
 • C5 og C6 er droner som vil bli brukt i standardscenarioene (STS).

Hvordan vet jeg om C-merkingen er gyldig?

Selv om dronen har et eller flere slike merker, er det ikke nødvendigvis gyldig. Dette kan du gjøre for å hindre at du blir lurt:

 • Kjøp dronen i en butikk du stoler på.
 • Sjekk at dronen har et eller flere av C-klassemerkene som vist på bildet over.
 • Sjekk at dronen er CE-merket, og at det følger med en samsvarserklæring etter EU direktiv 2019/945.
 • Sjekk at dronen har relevant funksjon i tabellen:

C-merking oversikt

Ettermerking av droner

Har dronen din ikke C-klassifisering? Da havner dronen din i "legacy"-klassen. Alle "legacy" droner som veier mellom 250 gram og 25 kg må flys i underkategori A3 eller spesifikk kategori fra og med 2024. Droner under 250 gram kan fortsatt flys i A1.

Regelverket åpner for å ettermerke droner. Du må kontakte produsenten av dronen din for informasjon om dette.

I løpet av 2024 må alle droner som selges i butikker være C-merket. Dette gjelder droner som er ment for åpen kategori.

Hvordan får droner en C-merking?

For å få en C-klassemerking må dronen samtidig få en CE-merking etter (EU) 2019/945.
Generell fremgangsmåte for CE merking er beskrevet her.

Det er seks punkter produsenten må gjennom:

 1. Identifisere direktivene og de harmoniserte standardene.

  Standarden for droner er under utarbeidelse av ASD-STAN og vil bli publisert i løpet av 2023. Det er mulig å få til merking uten å følge en standard, men det krever mer arbeid fra produsenten sin side.

 2. Sjekke kravene til produktet. Disse er spesifisert i (EU) 2019/945. 
 3. Identifisere om en uavhengig conformity assessment av en "notified body" trengs. Det gjør det i dette tilfellet. Notified bodies for 2019/945 er publisert her.
 4. Teste produktet og sjekke om det tilfredsstiller kravene.

 5. Produsere og holde tilgjengelig all teknisk dokumentasjon.
 6. Feste CE-merkingen og lage en EU Declaration of Conformity.

Denne artikkelen på engelsk forklarer mer rundt prosessen for C-merking av droner.