Rapportering

Her finner du bl.a. informasjon og veiledning om rapportering av luftfartsulykker og -hendelser. Guidance for occurrence reporting gir deg informasjon om korrekt utfylling av felter i rapporten. I Technical information about occurrence reporting finner du informasjon om rapporteringskanaler, dataformat og retningslinjer for bruk av taksonomi. Nettsidene vil holdes oppdatert ved eventuelle endringer og ny informasjon.

Se også