Hopp til innhold

Statens havarikommisjon (SHK)

Statens havarikommisjon
Statens havarikommisjon (SHK) Foto: havarikommisjonen.no

Statens havarikommisjon er en offentlig undersøkelseskommisjon. Formålet med SHKs undersøkelser er å utrede forhold som antas å ha betydning for forebyggelsen av transportulykker.

Statens havarikommisjon skal ikke ta stilling til sivilrettslig eller strafferettslig skyld og ansvar.

Les mer om SHK på havarikommisjonens nettsider.

Avgitte undersøkelsesrapporter om luftfartsulykker, finner du her.