Statens havarikommisjon for transport (SHT)

Statens havarikommisjon for transport (SHT)

Statens havarikommisjon for transport er en offentlig undersøkelseskommisjon. Formålet med SHTs undersøkelser er å utrede forhold som antas å ha betydning for forebyggelsen av transportulykker.

\SHT skal ikke ta stilling til sivilrettslig eller strafferettslig skyld og ansvar.

Les mer om SHT på havarikommisjonens nettsider.

Avgitte undersøkelsesrapporter om luftfartsulykker, finner du her.