Regelverk og informasjon

Regelverksutviklingen skjer hovedsaklig i internasjonale samarbeidsfora hvor Luftfartstilsynet deltar. På noen områder lager vi nasjonalt regelverk. Her finner du oversikt over regelverk, AICer, høringer og annet regelverksarbeid.

Se også