Hopp til innhold

Endringer i regelverket som er under arbeid

Mye av regelverket som gjelder for norsk luftfart er basert på felleseuropeisk regelverk. De fleste regelverksprosjektene skjer derfor i regi av EASA (EUs flysikkerhetsbyrå).

EASA publiserer årlig en oppdatert flysikkerhetsplan (European Plan for Aviation Safety, EPAS). Gjennom EPAS settes strategiske prioriteringer for perioden, og det fastsettes aksjoner og oppfølgingspunkter for sikkerhetsarbeidet i Europa.

Oppdatering av regelverket er viktige oppfølgingspunkter som inngår i EPAS. Hvert regelverksprosjekt (Rulemaking Task, RMT) har et nummer i EPAS. I tillegg til RMT inngår aksjoner for statene (Member State Task, MST), sikkerhetsoppfølging (Safety Promotion Task, SPT), forskningsprosjekter (Resarch project, RES), evalueringer (Evaluation, EVT) og implementeringsstøtte (Implementaion Support Task, IST).

Oppgavene for statene (MST) er i Norge fulgt opp gjennom den nasjonale flysikkerhetsplanen.

EPAS del I inneholder de strategiske prioriteringene. EPAS del II inneholder oversikt over alle aksjonene og oppfølgingspunktene, inkludert RMTs. EPAS del II inneholder flere vedlegg som gir nyttige oversikter, blant annet hvilke regelverksprosjekter som ble sluttført året før, og hvilke regelverksprosjekter som planlegges for inneværende år. EPAS del III presenterer metoden for analysen som er benyttet for EPAS.

I 2023 planlegges oppstart av disse regelverksprosjektene:

RMT Tentativt kvartal Tittel
RMT.0599 Q4 Update of Subpart FC of Part-ORO (evidence-based training)
RMT.0735 Q3 Regular update of the CAW regulation
RMT.0738 Q4 Next generation of air traffic controller licensing rules (IRs and AMC and GM)
RMT.0739 Q3 Introduction of extended minimum-crew operations (eMCO)

EASA gjennomfører høring gjennom publisering av Notice of Proposed Amendment (NPA). I noen saker publiseres det ingen NPA, og EASA gjennomfører i stedet konsultasjoner med aktørene, interesseorganisasjoner, medlemsstatene m.fl.

I 2023 planlegger EASA å publisere NPA eller gjennomføre konsultasjoner i disse regelverksprosjektene:

RMT Tentativt kvartal Tittel
RMT.0031 Q3 Regular update of AMC & GM to Part 21

RMT.0161 og

RMT.0524

Q2

Conformity assessment

Data link services

RMT.161 Q2 Conformity assessment
RMT.0194 Q4 Modernisation and simplification of the European pilot licensing and training system and improvement of the supply of competent flight instructors
RMT.0230 Q4 Introduction of a regulatory framework for the operation of drones – continued
RMT.0392 Q1 Regular update of air operation rules
RMT.0499 Q3 Regular update of CS-MMEL
RMT.0514 Q4 Implementation of the CAEP amendments
RMT.0524 Q1 Data link services
RMT.0544 Q2 Review Part-147
RMT.0719 Q4 Regular update of air traffic management/air navigation services rules (IRs and AMC & GM)
RMT.0720 Q1 Management of information security risks
RMT.0724 Q4 Improvement of operating information provided to rotorcraft flight crew
RMT.0725 Q4 Rotorcraft chip detection system
RMT.0729 Q4 Regular update of Regulations (EU) 2019/945 and 2019/947 (drones in the ‘open’ and ‘specific’ categories)
RMT.0737 Q4 Enabling electronic personnel licensing in Europe
RMT.0492 Q1 Development of FTL rules for CAT operations of emergency medical services by aeroplanes (AEMS)

EASA utarbeider en Opinion som er EASAs endelige regelverksforslag som oversendes til Kommisjonen. 

I 2023 planlegger EASA å utarbeide Opinion i disse regelverksprosjektene:

RMT Tentativt kvartal Tittel
RMT.0591 Q1 Regular update of the aerodromes rules
RMT.0728 Q1 Development of requirements for ground handling

RMT.0190

RMT.0287

RMT.0597

RMT.0678

Q2

Requirements for relief pilots

Regular update of Part-MED, of Part-ARA Subpart ARA.AeMC and ARA.MED, and of Part-ORA Subpart ORA.AeMC, as well as of the related AMC and GM

Regular update of regulations regarding pilot training, testing and checking, and related oversight

Simpler, lighter and better flight crew licensing requirements for general aviation

RMT.0161

RMT.0524

Q1

Conformity assessment

Data link services

RMT.0476 Q1 Regular update of the standardised European rules of the air
RMT.0230 Q2 Introduction of a regulatory framework for the operation of drones
RMT.0682 Q3 Implementation of the regulatory needs in support of the SESAR deployment
RMT.0731 Q3 New air mobility
RMT.0710 Q4 Improvement in the survivability of rotorcraft occupants in the event of a crash

Dersom noen er særlig interessert i et av regelverksprosjektene, send en epost til postmottak@caa.no, og merk eposten med RMT-nummeret.