Hopp til innhold

Endringer i regelverket som er under arbeid

Mye av regelverket som gjelder for norsk luftfart er basert på felleseuropeisk regelverk. De fleste regelverksprosjektene skjer derfor i regi av EASA (EUs flysikkerhetsbyrå).

EASA publiserer årlig en oppdatert flysikkerhetsplan (European Plan for Aviation Safety, EPAS). Gjennom EPAS settes strategiske prioriteringer for perioden, og det fastsettes aksjoner og oppfølgingspunkter for sikkerhetsarbeidet i Europa.

Oppdatering av regelverket er viktige oppfølgingspunkter som inngår i EPAS. Hvert regelverksprosjekt (Rulemaking Task, RMT) har et nummer i EPAS. I tillegg til RMT inngår aksjoner for statene (Member State Task, MST), sikkerhetsoppfølging (Safety Promotion Task, SPT), forskningsprosjekter (Resarch project, RES), evalueringer (Evaluation, EVT) og implementeringsstøtte (Implementaion Support Task, IST).

Oppgavene for statene (MST) er i Norge fulgt opp gjennom den nasjonale flysikkerhetsplanen.

EPAS del I inneholder de strategiske prioriteringene. EPAS del II inneholder oversikt over alle aksjonene og oppfølgingspunktene, inkludert RMTs. EPAS del II inneholder flere vedlegg som gir nyttige oversikter, blant annet hvilke regelverksprosjekter som ble sluttført året før, og hvilke regelverksprosjekter som planlegges for inneværende år. EPAS del III presenterer metoden for analysen som er benyttet for EPAS.

I 2024 planlegges oppstart av disse regelverksprosjektene:

RMT

Tentativt kvartal

Tittel

RMT.0746

 

Regular update of the aerodrome rules for the transposition of ICAO SARPs amendments

RMT.0502

Q1

Regular update of CS for balloons

RMT.0599-2

Q1

Update of Subpart FC of Part-ORO (evidence-based training) - extend EBT to other parts of the operator’s training

RMT.0742

Q1

Artificial Intelligence Trustworthiness

RMT.0748

Q1

Regular update of the U-space regulatory framework, Commission Implementing Regulation (EU) 2021/664 (U-space), Commission Implementing Regulation (EU) 2021/665 (Part-ATS), Commission Implementing Regulation (EU) 2021/666 (Rules of the air), and related AMC/GM

RMT.0707

Q2

Medical regulation - combine Part-MED (Annex IV) of Commission Regulation (EU) No 1178/2011 and Part ATCO MED (Annex IX) of Commission Regulation (EU) 2015/340

RMT.0743

Q2

Regular update of AMC/GM associated to ATM/ANS ground equipment conformity assessment framework

RMT.0744

Q2

Regular update of detailed specifications for ATM/ANS ground equipment

RMT.0494

Q3

FTL rules for helicopter commercial operations

RMT.0599-3

Q4

Update of Subpart FC of Part-ORO (evidence-based training) - extend EBT to other aircraft types

EASA gjennomfører høring gjennom publisering av Notice of Proposed Amendment (NPA). I noen saker publiseres det ingen NPA, og EASA gjennomfører i stedet konsultasjoner med aktørene, interesseorganisasjoner, medlemsstatene m.fl.

I 2024 planlegger EASA å publisere NPA eller gjennomføre konsultasjoner i disse regelverksprosjektene:

RMT

Tentativt kvartal

Tittel

RMT.0031-2/3

Q1

Regular update of AMC & GM to Part 21

RMT.0161-4

Q1

Conformity assessment - establishment of a European certification/declaration system for safety-related aerodrome equipment

RMT.0230-C3

 

RMT.0230-C4

Q1

Introduction of a regulatory framework for the operation of drones Introduction of a regulatory framework for the operation of drones

RMT.0392-1e

Q1

Regular update of the air operations rules

RMT.0457

Q1

Regular update of CS-ETSO

RMT.0732

Q1

Repository of aviation-related information (Article 74 of the Basic Regulation)

RMT.0737

Q1

Enabling electronic personnel licensing in Europe

RMT. 0502

Q2

Regular update of CS for balloons

RMT.0519

Q2

Regular update of CS-ACNS

RMT.0719-6

Q2

Regular update of air traffic management/air navigation services rules (IRs and AMC & GM)

RMT.0730-3

Q2

Regular update of the AMC and GM to Regulations (EU) 2019/945 and 2019/947 (drones in the ‘open’ and ‘specific’ category

RMT.0184

Q3

Regular update of CS-E

RMT.0476-6

Q3

Regular update of the standardised European rules of the air

RMT.0499

Q3

Regular update of CS-MMEL

RMT.0719-5

Q3

Regular update of air traffic management/air navigation services rules (IRs and AMC & GM)

RMT.0722

Q3

Provision of digital aeronautical data by the aerodrome operator

RMT.0731-4C

Q3

New air mobility

RMT.0735

Q3

Regular update of the CAW regulation

RMT.0744

Q3

Regular update of detailed specifications for ATM/ANS ground equipment

RMT.0194

Q4

Modernisation and simplification of the European pilot licensing and training system, and improvement of the supply of competent flight instructors

RMT.0707

Q4

Medical regulation - combine Part-MED (Annex IV) of Commission Regulation (EU) No 1178/2011 and Part ATCO MED (Annex IX) of Commission Regulation (EU) 2015/340

RMT.0727

Q4

Alignment of Part 21 with Regulation (EU) 2018/1139 (including simple and proportionate rules for General Aviation)

RMT.0741

Q4

Take-off performance parameters and position errors - large aeroplanes

EASA utarbeider en Opinion som er EASAs endelige regelverksforslag som oversendes til Kommisjonen. 

I 2024 planlegger EASA å utarbeide Opinion i disse regelverksprosjektene:

RMT

Tentativt kvartal

Tittel

RMT.0682-1

Q1

Implementation of the regulatory needs in support of the SESAR deployment

RMT.0728

Q1

Development of requirements for groundhandling

RMT.0731-1/2

Q1

New air mobility

RMT.0031-3

 

RMT.0514-2

Q2

Regular update of the Initial Airworthiness Regulation and associated AMC and GM (DOA and POA issues) 

 

Implementation of the CAEP amendments

RMT.0668-3/4

Q2

Regular update of air traffic controller licensing rules (IRs and AMC and GM)

RMT.0710-1

 

RMT.0740-1

Q3

Improvement in the survivability of rotorcraft occupants in the event of a crash

 

Regular update of Regulations (EU) 748/2012 and (EU) 2015/640 and associated AMC&GM and CS-26 to transpose ICAO SARPs

RMT.0196-2

Q3

Update of the flight simulation training device requirements

RMT.0278

 

RMT.0521

Q3

Importing aircraft from other regulatory systems and review of Part 21 Subpart H

 

Airworthiness review process

RMT.0719-4b

Q3

Regular update of air traffic management/air navigation services rules (IRs and AMC & GM)

RMT.0161-4

Q4

Conformity assessment

Dersom noen er særlig interessert i et av regelverksprosjektene, send en epost til postmottak@caa.no, og merk eposten med RMT-nummeret.