Hopp til innhold

Alminnelig høringsliste

Alminnelig høringsliste

Arbeids- og sosialdepartementet

Forsvarsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Olje- og energidepartementet

Samferdselsdepartementet

Utenriksdepartementet

Brønnøysundregistrene

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Forsvaret (Luftoperativt Inspektorat)

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarsbygg

Forsvarsmateriell

Hovedredningssentralen Nord-Norge

Hovedredningssentralen Sør-Norge

Kystvakten

Meteorologisk institutt DNMI

Miljødirektoratet

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Oljedirektoratet

Oslo politidistrikt, politihelikoptertjenesten

Petroleumstilsynet

Politidirektoratet

Politiets sikkerhetstjeneste

Regelrådet

Sjøfartsdirektoratet

Statens havarikommisjon for transport

Sysselmannen på Svalbard

Toll- og avgiftsdirektoratet

Avinor AS

Avinor Flysikring AS

BARIN – Board of Airline Representatives in Norway

Flymedisinsk Institutt

Lufthavndrift AS

Notodden Lufthavn AS

Sandefjord Lufthavn AS

Skien Lufthavn AS

Sunnhordland lufthavn AS

Ny-Ålesund Hamnerabben flyplass

Scandinavian Airlines System, Scandinavian Operations Management

Widerøe´s Flyveselskap AS

Elfly AS

Icelandic Transport Authority, Aviation

Traficom, Aviation

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Luftfart

Transportstyrelsen

Delta Luftfart

EAA - Chapter 573

Industri Energi

Landsorganisasjonen i Norge

NFF Norsk Flyoperatør Forbund

NHO Luftfart

NHO Logistikk og transport

Norges Luftsportforbund

Norsk AFIS forening

Norsk Allmennflyforening (AOPA)

Norsk Flygerforbund

Norsk Flygelederforening

Norsk Flymedisinsk Foreining

Norske flyspeditørers forening

Norsk Flytekniker Organisasjon

Norsk Helikopteransattes Forbund

Norsk Kabinforening

Norsk olje og gass

PARAT

UAS-Norway - Norsk Forening for Ubemannede Luftfartøy