Hopp til innhold

Alminnelig høringsliste

Arbeids- og sosialdepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet
Brønnøysundregistrene
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Forsvaret (Luftoperativt inspektorat)
Forsvarets forskningsinstitutt
Forsvarsbygg
Forsvarsmateriell
Hovedredningssentralen Nord-Norge
Hovedredningssentralen Sør-Norge
Kystvakten
Meteorologisk institutt DNMI
Miljødirektoratet
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Nasjonal sikkerhetsmyndighet
Oljedirektoratet
Oslo politidistrikt, politihelikoptertjenesten
Petroleumstilsynet
Politidirektoratet
Politiets sikkerhetstjeneste
Regelrådet
Sjøfartsdirektoratet
Statens havarikommisjon for transport
Sysselmannen på Svalbard
Toll- og avgiftsdirektoratet
Avinor AS
Avinor Flysikring AS
BARIN – Board of Airline Representatives in Norway
Flymedisinsk institutt
Lufthavndrift AS
Notodden Lufthavn AS
Oslo lufthavn AS
Sandefjord lufthavn AS
Skien lufthavn AS
Sunnhordland lufthavn AS
Ny-Ålesund Hamnerabben flyplass
Svea flyplass
Scandinavian Airlines System, Scandinavian Operations Management
Widerøe's Flyveselskap AS
Elfly AS
Icelandic Transport Authority, Aviation
Traficom, Aviation
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Luftfart
Transportstyrelsen
Delta Luftfart
EAA – Chapter 573
Industri Energi
Landsorganisasjonen i Norge
NFF Norsk Flyoperatør Forbund
NHO Luftfart
NHO Logistikk og transport
Norges Luftsportforbund
Norsk AFIS forening
Norsk Allmennflyforening (AOPA)
Norsk Flygerforbund
Norsk Flygelederforening
Norsk Flymedisinsk Forening
Norske Flyspeditørers Forening
Norsk Flytekniker Organisasjon
Norsk Helikopteransattes Forbund
Norsk Kabinforening
Norsk olje og gass
PARAT
UAS-Norway – Norsk forening for ubemannede luftfartøy