Nytt om regelverk

Her finner du informasjonsartikler om regelverk.

Forskrift om luftfart med seilfly og oppdatering av regler om EFB for annen luftfart

Samferdselsdepartementet har vedtatt forskrift om luftfart med seilfly. Forskriften gjennomfører forordning (EU) 2018/1976 og forordning (EU) 2018/1975 i norsk re...

31. mai 2019

Ny forskrift om luftfart med helikopter – bruk av offshore helikopterdekk

Luftfartstilsynet har 14. mai 2019 vedtatt ny forskrift om luftfart med helikopter - bruk av offshore helikopterdekk. Forskriften erstatter forskrift 26. oktober ...

16. mai 2019