Hopp til innhold

Nytt om regelverk

Her finner du informasjonsartikler om regelverk.

Ny radiopåbudssone "Geiteryggen RMZ" ved Skien flyplass forbedrer kommunikasjon og sikkerhet

Luftfartstilsynet kunngjør etableringen av en permanent radiopåbudssone (RMZ) ved Skien flyplass, Geiteryggen, som trer i kraft 1. mai 2023. Formålet er å forbedr...

17.04.2023

Regler om motvirkning av rus og mentale helseproblemer som sikkerhetsrisiko i luftfarten

I luftfarten kan bruk av rusmidler og mentale helseproblemer skape situasjoner som utgjør en stor trussel mot sikkerheten. Luftfartsregelverket inneholder derfor ...

31.03.2023

Når blir ny basisforordning (EU) 2018/1139 gjennomført for Norge?

22.03.2023

Informasjon om endringer i felleseuropeisk securityregelverk – spesifikke, men fleksible krav til utstyr APID, EDS, ETD og EVD og andre mindre justeringer

17.03.2023

Gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2022/2038 i norsk rett

19.12.2022

Nasjonal gjennomføring av Part 21 Light

Luftfartstilsynet har 17. november 2022 vedtatt en endringsforskrift til forskrift 4. mars 2013 nr. 252 om luftdyktighets- og miljøsertifisering for luftfartøyer ...

13.12.2022

Forskrifter som oppretter permanente restriksjonsområder over Stureterminalen, Kollsnes og Tjeldbergodden

I november fastsatte Luftfartstilsynet tre forskrifter gjeldende restriksjonsområder i luftrommet over flere av Equinors terminaler og anlegg.

05.12.2022

Forskrift som gjør endringer i BSL G 1-3, og som opphever BSL G 6-1 og BSL G 8-1

04.11.2022
Side