Nytt om regelverk

Her finner du informasjonsartikler om regelverk.

Tiltak fra EU-kommisjonen - koronapandemien

Lavere etterspørsel, stenging av grenser og andre midlertidige restriksjoner for luftfarten innad i EU, og mellom EU og store internasjonale markeder, har medført...

30. jun 2020

Forlenget frist for å utstyre luftfartøy med SSR-transponder med ADS-B

Utbruddet av COVID-19 har ført til store utfordringer for luftfarten. Som en konsekvens av dette har EU-Kommisjonen foretatt flere endringer og tilpasninger i fel...

25. jun 2020

Vedtatt forskrift om sivil Statsluftfart

Samferdselsdepartementet har vedtatt forskrift om sivil statsluftfart med offentligrettslig formål mv.

08. jun 2020

Informasjon om utsettelse av regelverk

EU-kommisjonen vurderer i samråd med luftfartsmyndighetene i EU/EØS-statene, å utsette ikrafttredelse for flere aktuelle forordninger. Årsaken til dette er den ek...

19. mai 2020

Gebyrforskriften 2020

Samferdselsdepartementet fastsatte den 6. april 2020 ny forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet for 2020.

15. apr 2020

Endring BSL G 1-3

Endring av BSL G 1-3 - forskrift om felles krav til ytere av lufttrafikkstyrings- og flysikringstjenester og andre nettverksfunksjoner for lufttrafikkstyring samt...

11. mar 2020

Endringer i forskrifter om avgift på flysikringstjenester og bruk av lufthavner

Samferdselsdepartementet har vedtatt enkelte endringer i forskrifter knyttet til avgifter på flysikringstjenester og avgifter for bruk av lufthavner. Nedenfor kan...

22. jan 2020

Forskrift om nasjonal gjennomføring av forordning (EU) 2018/1042 – regler om motvirkning av rus mv. og regler om TAWS for visse fly som veier 5700kg eller mindre

Luftfartstilsynet har 13. november 2019 vedtatt forskrift om endring av forskrift 7. august 2013 nr. 956 om luftfartsoperasjoner (BSL D 1-1). Forskriften gjennomf...

19. nov 2019
Side