Nytt om regelverk

Her finner du informasjonsartikler om regelverk.

Gjennomføring av forordningene (EU) 2020/469 og (EU) 2020/1177 i nasjonal forskrift

Luftfartstilsynet fastsatte 28. september en forskrift som gjennomfører kommisjonsforordningene (EU) 2020/469 og (EU) 2020/1177 direkte i norsk rett.

02. okt 2020

Endringer i tillatelsesregimet på Svalbard

Samferdselsdepartementet har i en midlertidig instruks til Luftfartstilsynet, utarbeidet i samråd med Helse- og omsorgsdepartementet og Justis- og beredskapsdepar...

21. aug 2020

Tiltak fra EU-kommisjonen - koronapandemien

Lavere etterspørsel, stenging av grenser og andre midlertidige restriksjoner for luftfarten innad i EU, og mellom EU og store internasjonale markeder, har medført...

30. jun 2020

Forlenget frist for å utstyre luftfartøy med SSR-transponder med ADS-B

Utbruddet av covid-19 har ført til store utfordringer for luftfarten. Som en konsekvens av dette har EU-Kommisjonen foretatt flere endringer og tilpasninger i fel...

25. jun 2020

Vedtatt forskrift om sivil Statsluftfart

Samferdselsdepartementet har vedtatt forskrift om sivil statsluftfart med offentligrettslig formål mv.

08. jun 2020

Informasjon om utsettelse av regelverk

EU-kommisjonen vurderer i samråd med luftfartsmyndighetene i EU/EØS-statene, å utsette ikrafttredelse for flere aktuelle forordninger. Årsaken til dette er den ek...

19. mai 2020

Gebyrforskriften 2020

Samferdselsdepartementet fastsatte den 6. april 2020 ny forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet for 2020.

15. apr 2020

Endring BSL G 1-3

Endring av BSL G 1-3 - forskrift om felles krav til ytere av lufttrafikkstyrings- og flysikringstjenester og andre nettverksfunksjoner for lufttrafikkstyring samt...

11. mar 2020
Side