Hopp til innhold

Nytt om regelverk

Her finner du informasjonsartikler om regelverk.

Webinar om RMZ og TMZ for Kjeller og Oslo

Webinaret ble gjennomført 11. april 2024. Der gikk vi gjennom hvordan det blir med bruk av transponder og radio i luftrommet over Oslo og Kjeller. De nye forskrif...

12.04.2024

Ny forskrift om sportsflyging

Luftfartstilsynet har utarbeidt ny nasjonal forskrift om luftfart med sportsfly. Forskrifta blei vedtatt av Samferdselsdepartementet 21. mars 2024 og trer i kraft...

26.03.2024

Webinar om ny forskrift om mikro- og sportsfly

Webinaret ble holdt 7. desember 2023. Der gikk vi gjennom utkastet til den nye forskriften som gjelder bruk av mikrolette luftfartøy og sportsluftfartøy. Denne ny...

13.12.2023

Ny radiopåbudssone "Geiteryggen RMZ" ved Skien flyplass forbedrer kommunikasjon og sikkerhet

Luftfartstilsynet kunngjør etableringen av en permanent radiopåbudssone (RMZ) ved Skien flyplass, Geiteryggen, som trer i kraft 1. mai 2023. Formålet er å forbedr...

17.04.2023

Regler om motvirkning av rus og mentale helseproblemer som sikkerhetsrisiko i luftfarten

I luftfarten kan bruk av rusmidler og mentale helseproblemer skape situasjoner som utgjør en stor trussel mot sikkerheten. Luftfartsregelverket inneholder derfor ...

31.03.2023

Når blir ny basisforordning (EU) 2018/1139 gjennomført for Norge?

22.03.2023

Informasjon om endringer i felleseuropeisk securityregelverk – spesifikke, men fleksible krav til utstyr APID, EDS, ETD og EVD og andre mindre justeringer

17.03.2023

Gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2022/2038 i norsk rett

19.12.2022
Side