Nytt om regelverk

Her finner du informasjonsartikler om regelverk.

Endring av forskrift om utdanning og sertifisering av flygeledere - klage på terminering/bortvisning fra institusjonell trening

Luftfartstilsynet fastsatte 26. april 2021 en forskrift som endrer forskrift av 17. juni 216 nr. 710 om utdanning og sertifisering av flygeledere. Forskriftsendri...

12. mai 2021

Gjennomføring av forordning (EU) 2020/2036 og (EU) 2020/2193 om EBT og utsatt frist for CVR m 25 t. opptakstid

03. mai 2021

Ny forskrift om flyværtjeneste på norsk kontinentalsokkel

Luftfartstilsynet vedtok 23. februar 2021 forskrift om flyværtjeneste på norsk kontinentalsokkel. Forskriften trer i kraft 1. juli 2021.

02. mar 2021

Nettmøte - forskrift om luftfartsoperasjoner med nasjonalt sertifiserte luftfartøy 

Luftfartstilsynet har utarbeidet ny driftsforskrift for bruk av luftfartøy med nasjonal sertifisering. Denne vil blant annet erstatte BSL D 3-1 og 3-2.

17. feb 2021