Hopp til innhold

Nytt om regelverk

Her finner du informasjonsartikler om regelverk.

Ny forskrift om luftromsorganisering

BSL G 4-1

22. des 2021

Endring av forskrift om luftfart med helikopter – bruk av offshore helikopterdekk

Forskrift om luftfart med helikopter – bruk av offshore helikopterdekk (heretter BSL D 5-1) ble vedtatt 14. mai 2019. Luftfartstilsynet vedtok i desember 2020 vis...

14. des 2021

Nasjonal gjennomføring av forordning (EU) 2021/1963 som endrer forordning (EU) nr. 1321/2014

Luftfartstilsynet har 8. desember 2021 vedtatt en endringsforskrift til forskrift 7. mai 2015 nr. 488 om kontinuerlig luftdyktighet mv. (vedlikeholdsforskriften).

09. des 2021

Gjennomføring av forordning (EU) 2021/1338 i nasjonal forskrift

Luftfartstilsynet fastsatte 9. september en forskrift som gjennomfører kommisjonsforordning (EU) 2021/1338 direkte i norsk rett.

13. sep 2021

Ny forskrift om luftfart på Svalbard og i andre polare områder

Samferdselsdepartementet vedtok den 17. august 2021 forskrift om tilleggskrav for luftfartsoperasjoner på Svalbard og andre polare områder (BSL D 1-9).

18. aug 2021

Nytt regelverk for standard bakgrunnssjekk

Luftfartstilsynet har vedtatt forskrift som endrer forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv. (BSL-SEC). Nytt kapittel IV a etablerer ut...

06. jul 2021

Nytt regelverk for nasjonale luftfartøy

Luftfartstilsynet har vedtatt to nye forskrifter som har stor betydning for de som eier norske luftfartøy som ikke er EASA-sertifisert. De nye forskriftene gjelde...

01. jul 2021

Feil i forskrift om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder

Luftfartstilsynet har ved gjennomgang av forskrift 2014-07-15 nr. 980 om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder, BSL E 2-1, oppdaget feil eller ...

22. jun 2021
Side