Hopp til innhold

Gjennomføring av forordning (EU) 2021/1338 i nasjonal forskrift

Luftfartstilsynet fastsatte 9. september en forskrift som gjennomfører kommisjonsforordning (EU) 2021/1338 direkte i norsk rett.

Forskriften kan leses her

Kort om forordning (EU) 2021/1338

Forordning (EU) 2021/1338[1] er en forordning som utelukkende gjør endringer i forordning (EU) 2017/373, som på sin side omhandler krav til ytere av flysikringstjenester m.m.

Forordningen innehar tre hovedelementer:

 • Den tilpasser forordning (EU) 2017/373 til kravene om rapportering, analyse og oppfølging av hendelser i sivil luftfart i forordning (EU) nr. 376/2014. Dette gjelder krav til både luftfartsmyndigheten og flysikringstjenesteytere.
 • Den gjennomfører endringene 78 og 79 i vedlegg 3 til Chicagokonvensjonen (ICAO Annex 3) om flyværtjenester i europeisk rett. Dette gjelder særlig tilpasninger i SWIM (system wide information management) for
  • harmonisering når det gjelder utveksling av meteorologiske observasjoner og rapporter (Metar, Speci, Taf)
  • informasjon om værfenomener underveis som kan påvirke sikkerheten til flyoperasjoner (Sigmet)
  • informasjon om værfenomener underveis som kan påvirke sikkerheten ved flyoperasjoner på lavt nivå (Airmet)
  • rådgivningsinformasjon om vulkansk aske og tropiske sykloner; rådgivning om romvær osv.
 • Den gjør nødvendige tilpasninger i forordning (EU) 2017/373 med hensyn til bruk av Snowtam-formatet, tilpasset kravene for det nye globale rapporteringsformatet (GRF) for rullebaneoverflateforhold.

Virkningstidspunkt

Forordningen er allerede gjort gjeldende i EU, og reglene får umiddelbar virkning i norsk rett gjennom den nasjonale forskriften.

 


[1] Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1338 of 11 August 2021 amending Implementing Regulation (EU) 2017/373 as regards reporting requirements and reporting channels between organisations, and requirements for meteorological services.

 

Publisert: 13.09.2021