Tips og råd for sikker flyging

Luftfartstilsynet har en risikobasert tilnærming som grunnlag for vårt arbeid innenfor allmennflyging og luftsport. Vi jobber for at alle deler av denne sektoren kan foregå på en tilstrekkelig sikker måte og under vilkår som bidrar til god nytte for både utøvere og samfunnet ellers.