Hopp til innhold

Threat and error management

Threat and error management i cockpit

"Threat and Error Management" - TEM, er et konsept for å systematisk identifisere og håndtere farer og feil. Enkelt fortalt handler det om å ta seg til tid til å vurdere omgivelsene og tenke hva kan gå galt og hva du gjør om det går galt.

TEM har blitt beskrevet som en grunnmur og videreutvikling av begrepet "airmanship". Dette er et konsept for systematisk håndtering av farer og mulige feil som kan oppstå og håndteres slik at situasjonen ikke setter sikkerheten i fare. God opplæring og rett trening er først og fremst viktige forutsetninger for å oppdage, håndtere farer og korrigere feil som en del av de daglige operasjonene.

I dag benyttes forskjellige metoder for risikostyring og risikohåndtering. Mye av dette arbeidet foregår i operative organisasjoner. Les gjerne mer om dette i denne veilederen.

TEM handler om deg i cockpit og er tett knyttet til både planlegging og selve flygingen. Hensikten er å identifisere farer, sannsynlige feil og ha en plan for håndtering av disse.

Vi har valgt å beholde begrepet “Threat and error management” siden dette er et begrep som i høy grad er innarbeidet i deler av bransjen. Vi må likevel oversette hva konseptet innebærer slik at vi får felles forståelse. På norsk bruker vi fare som "threat" og feil for "error". For “management” har vi i denne veilederen brukt begrepet håndtere.