Hopp til innhold

Risiko i flyoperative miljø

Denne veileder handler om risikostyring og risikovurdering. innholdet er først og fremst hentet fra ISO 31000 og norsk standard 5814, men tilpasset av Luftfartstilsynet.

Risikostyring og risikovurdering er viktige verktøy for et godt flysikkerhetsarbeid. Dette gjennomsyrer bransjen fra flyging med modellfly til langdistanseflyging med Dreamliner. Selvfølgelig er tilnærmingen og hensiktsmessig metode forskjellig. Her gjelder det å finne rett verktøy for jobben.  


I denne veilederen finner du informasjon og en systematikk egnet for små operative organisasjoner som beskrevet i bestemmelse for sivil luftfart D 3-1, flyklubber  eller en driftsorganisasjon som etableres for å arrangere større flystevner.

Innholdet oppdateres fortløpende. 

Har du tilbakemeldinger eller forslag til forbedringer av denne veilederen? Send oss gjerne en e-post til postmottak@caa.no. Merk e-posten: veileder for risikostyring