Hopp til innhold

Veileder for skille mellom privat og kommersiell flyging

Vi har utarbeidet en elektronisk veileder du kan benytte for å se om din flyging foregår i tråd med rett regelverk. Besvar spørsmålene i veilederen for å se hvilket regelverk som gjelder og hvilke tillatelser som gjelder.

Denne veilederen er utarbeidet for å hjelpe deg å vurdere om din flyging er å anse som privatflyging eller om den omfattes av reglene for kommersiell flyging. Du kan gjennomføre veilederen som "gjest". Innlogging er ikke nødvendig. 

Vi gjør deg oppmerksom på at dette er en veileder og du selv må til enhver tid forholde deg til gjeldende regelverk. Det er mulig at veilederen ikke tar høyde for spesielle tilfeller. På første siden i veilederen ser du også når den sist ble oppdatert. Eventuelle regelverksendringer etter denne datoen er ikke tatt med. 

Er du usikker om dine flyginger er innenfor regelverket ber vi deg om å kontakte oss for ytterligere veiledning.
e-post: postmottak@caa.no Telefon: 75 58 50 00

Ta gjerne også kontakt om du har forslag til forbedringer av veilederen.