Hopp til innhold

Veileder for VFR-innflyging

Foto: Thomas Hytten

Veilederen er utarbeidet av Luftfartstilsynet og omfatter beste praksis for visuell inn- og utflyging til landingsplasser for fly og helikopter. Hensikten er å standardisere denne type operasjoner. Veilederen for VFR-innflyging inngår i en serie av veiledere skreddersydd for flyging med småfly og helikopter.

Om veilederen

Innflyging og prosedyre for landingsplasser som ikke har teknisk/operativ godkjenning reguleres normalt ikke av Luftfartstilsynet. Denne veilederen beskriver en anbefalt fremgangsmåte for innflyging og landingsrunde for landingsplasser uten kontroll- eller informasjonstjenester.

Dersom det er etablert andre lokale prosedyrer for innflyging og landingsrunden til en landingsplass enn det som beskrevet i veilederen, så er det de lokale prosedyrene som gjelder.

Mange av våre naboland har etablert en tilsvarende policy, men konseptet er ikke internasjonalt standardisert. Derfor har vi hentet mye inspirasjon fra både engelsk og amerikansk standard. Basert på disse har vi sydd sammen en veileder som er tilpasset norske forhold. Vi mener den er spesielt relevant for operatører av småfly og helikopter, men også operatører av andre typer og kategorier luftfartøy vil ganske sikkert også finne veilederen nyttig.

Hensikten med denne veilederen er å beskrive en felles standard for de tilfellene der ingenting annet er beskrevet. Luftfartstilsynet vil gjennomføre en evaluering av standarden i løpet av 2021. Har du synspunkter er det viktig at disse sendes til oss. Kontaktinformasjon finner du i veilederen. 

Innholdet i veilederen er basert på FAA Advisory Circular No 90-66B og CAA UK CAP 1535 tilpasset norske forhold.

Webinar om VFR-innflyging

11. mars 2021 gjennomførte vi et webinar om tema. Dette sikkerhetsarbeidet ble koordinert og utarbeidet igjennom GA-Flysikkerhetsforum. Her kan du se opptaket.

Innholdet som PDF

Enkelte foretrekker å skrive ut eller lese tekst som PDF. Derfor har vi laget en versjon som automatisk lages av vår programvare. Dessverre kan denne versjonen ha noen formateringsfeil og bortfall av tekst, derfor anbefaler vi alle å benytte nettveilderen som skal fungere i alle nyere nettlesere på datamaskiner, nettbrett og telefoner. 

Her kan du laste ned PDF-versjonen

Skal du lage eget kursmateriell?

Du kan fritt bruke tekst og illustrasjoner fra veilederen.