Hopp til innhold

GA-flysikkerhetsforum

GA-flysikkerhetsforum (GAF) består av organisasjoner og myndigheter, som sammen skal arbeide for bedre flysikkerhet i allmennflymiljøet i Norge. Møteplassen ble etablert i september 2020, etter et initiativ fra Norges Luftsportforbund og Harald Krogs Minnefond. Etableringen av forumet er inspirert av britiske General Aviation Safety Council (GASCo).

Vi skal arbeide strategisk, målrettet og langsiktig for å bidra til å nå regjeringens nullvisjon. Vi skal ikke ha ulykker med drepte eller hardt skadde. For å nå dette må vi samarbeide for bedre rammebetingelser og bedre flysikkerheten innen allmennflymiljøet i Norge.

Dette omfatter blant annet

 • Samling og utveksling av sikkerhetsinformasjon
 • Løfte problemstillinger og foreslå konkrete tiltak
 • Dele informasjon om regelverk, forskning og utvikling
 • Følge opp tilrådninger, studier og rapporter
 • Samarbeide med andre tilsvarende forum når det er hensiktsmessig

Langsiktig fokus

Dette forumet skal jobbe sammen for å finne effektive flysikkerhetstiltak i et langsiktig fokus. Vi er helt avhengig av at aktørene i markedet drar i samme retning. Forumet skal være en møteplass og et viktig verktøy for å drive felles sikkerhetstiltak fremover.

Disse organisasjonene er med i forumet

 • AOPA Norway
 • Avinor AS
 • Avinor Flysikring AS
 • EAA Chapter 573 Norway
 • Harald Krogs Minnefond
 • Luftfartstilsynet
 • Luftforsvaret
 • Meteorologisk institutt
 • Norges Luftsportforbund
 • Norsk Luftsportstilsyn
 • OSM Aviation Academy
 • Statens havarikommisjon (observatør)
 • UiT - Norges arktiske universitet