Hopp til innhold

Samarbeidsforum for helikoptersikkerhet på norsk kontinentalsokkel

Samarbeidsforum for helikoptersikkerhet på norsk kontinentalsokkel (SF) skal være en pådriver overfor ansvarlige myndigheter og aktører.

Samarbeidsforumet skal være en pådriver overfor ansvarlige myndigheter og aktører, slik at anbefalte tilrådninger i delutredningene 1 og 2 NOU 2001:21 og NOU 2002:17 "Helikoptersikkerheten på norsk kontinentalsokkel" søkes gjennomført.

Forumet vil også kunne ta opp problemstillinger som har betydning for helikoptersikkerheten og følge opp med forslag til konkrete tiltak.