Hopp til innhold

Flysikkerhetsforum for operatører av innenlandshelikoptre

Flysikkerhetsforum

Flysikkerhetsforumet skal arbeide for en vesentlig forbedring av flysikkerheten med innlandshelikoptre, med nullvisjon som mål for ulykker.

Sikkerhet for innlandshelikoptre har vært et satsingsområde for Luftfartstilsynet de siste årene. For å sette fokus på dette arbeidet og for å sikre kontinuitet ble 

Flysikkerhetsforum for operatører av innlandshelikoptre

(FsF) opprettet. FsF skal være en pådriver overfor myndigheter, kundegrupper og operatører i saker som kan fremme sikkerheten for innlandshelikoptre.