Veileder om vinterflyging

Foto: Luftfartstilsynet

Veilederen for vinterflyging er utarbeidet sammen med Norges Luftsportforbund, AOPA Norway og EAA 573. I årets versjon har vi fokusert ekstra på utfordringer med "whiteout".

Flyging om vinteren kan være krevende. Vi håper denne veilederen bidrar til å gjøre din flyging sikrere. Uansett om du akkurat har tatt sertifikatet og skal fly din første vintersesong, eller om du har tusenvis av flytimer - Kunnskap og ferdigheter er kanskje ditt sterkeste kort på hånden for en vellykket flyging eller i tilfelle ting ikke går helt som planlagt.

Vintersesongen fører gjerne til mindre flyging i Norge, men dersom du tar nødvendige forhåndsregler er det fullt mulig å fly sikkert om vinteren og både ha glede og nytte av flyet eller  helikopteret i denne perioden av året.  

Har du kommentarer, innspill eller kanskje video eller bildemateriale vi kan bruke i veilederen? Send oss gjerne en e-post til postmottak@caa.no og merk e-posten; allmennfly - vinterveileder