Hopp til innhold

Vinterflyging

Foto: Luftfartstilsynet

Veilederen for vinterflyging er utarbeidet sammen med Norges Luftsportforbund, AOPA Norway og EAA 573. I årets versjon har vi fokusert ekstra på utfordringer rundt rullebaneoperasjoner.

Flyging om vinteren kan være krevende. Vi håper denne veilederen bidrar til å gjøre din flyging sikrere. Uansett om du akkurat har tatt sertifikatet og skal fly din første vintersesong, eller om du har tusenvis av flytimer - Kunnskap og ferdigheter er kanskje ditt sterkeste kort på hånden for en vellykket flyging eller i tilfelle ting ikke går helt som planlagt.

Vintersesongen fører gjerne til mindre flyging i Norge, men dersom du tar nødvendige forhåndsregler er det fullt mulig å fly sikkert om vinteren og både ha glede og nytte av flyet eller helikopteret i denne perioden av året. 

Vi har også laget en pdf-versjon av innholdet. Denne løsningen lages automatisk og derfor litt merkelig oppsett og formatering. Benytt først og fremst nettbasert versjon.  

Har du kommentarer, innspill eller kanskje video eller bildemateriale vi kan bruke i veilederen? Send oss gjerne en e-post til postmottak@caa.no og merk e-posten; allmennfly – vinterveileder

Webinar om vinterflyging

27. januar 2021 gjennomførte vi et webinar i samarbeid med Norges Luftsportforbund og GA-Flysikkerhetsforum. Her kan du se opptaket.

Opptak av webinar om vinterflyging 2021