Hopp til innhold

Nytt om regelverk

Her finner du informasjonsartikler om regelverk.

Gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2022/2038 i norsk rett

19.12.2022

Nasjonal gjennomføring av Part 21 Light

Luftfartstilsynet har 17. november 2022 vedtatt en endringsforskrift til forskrift 4. mars 2013 nr. 252 om luftdyktighets- og miljøsertifisering for luftfartøyer ...

13.12.2022

Forskrifter som oppretter permanente restriksjonsområder over Stureterminalen, Kollsnes og Tjeldbergodden

I november fastsatte Luftfartstilsynet tre forskrifter gjeldende restriksjonsområder i luftrommet over flere av Equinors terminaler og anlegg.

05.12.2022

Forskrift som gjør endringer i BSL G 1-3, og som opphever BSL G 6-1 og BSL G 8-1

04.11.2022

Gjennomføring av forordning (EU) 2021/116 i norsk rett – «Common Project 1»

Luftfartstilsynet fastsatte 11. juli 2022 en forskrift som gjennomfører forordning (EU) 2021/116 i norsk rett, som del av EØS-avtalen.

02.09.2022

Midlertidig restriksjonsområde i luftrommet under Arendalsuka 2022

Forskrift om opprettelse av et midlertidig restriksjonsområde i luftrommet i forbindelse med Arendalsuka 2022.

03.08.2022

Permanent restriksjonsområde over Forsvarets stasjon Vardø er vedtatt

Luftfartstilsynet har vedtatt forskrift om etablering av permanent restriksjonsområde EN R405 over Forsvarets stasjon Vardø. Forskriften trer i kraft 1. september...

19.07.2022

Ny forskrift om krav til lufttrafikktjenester og ytere av lufttrafikkstyrings- og flysikringstjenester (ATM/ANS) m.m. (BSL G 1-3)

04.07.2022
Side