Nytt om regelverk

Her finner du informasjonsartikler om regelverk.

Forskrift som gjør endringer i BSL G 1-3, og som opphever BSL G 6-1 og BSL G 8-1

04. nov 2022

Gjennomføring av forordning (EU) 2021/116 i norsk rett – «Common Project 1»

Luftfartstilsynet fastsatte 11. juli 2022 en forskrift som gjennomfører forordning (EU) 2021/116 i norsk rett, som del av EØS-avtalen.

02. sep 2022

Midlertidig restriksjonsområde i luftrommet under Arendalsuka 2022

Forskrift om opprettelse av et midlertidig restriksjonsområde i luftrommet i forbindelse med Arendalsuka 2022.

03. aug 2022

Permanent restriksjonsområde over Forsvarets stasjon Vardø er vedtatt

Luftfartstilsynet har vedtatt forskrift om etablering av permanent restriksjonsområde EN R405 over Forsvarets stasjon Vardø. Forskriften trer i kraft 1. september...

19. jul 2022

Ny forskrift om krav til lufttrafikktjenester og ytere av lufttrafikkstyrings- og flysikringstjenester (ATM/ANS) m.m. (BSL G 1-3)

04. jul 2022

Permanent restriksjonsområde over Politiets nasjonale beredskapssenter, Taraldrud er vedtatt

Luftfartstilsynet har vedtatt forskrift om etablering av et permanent restriksjonsområde EN R117 over Politiets nasjonale beredskapssenter, Taraldrud.

20. jun 2022

Askeforskriften er opphevet

Luftfartstilsynet vedtok 9.6.2022 forskrift om oppheving av forskrift om prosedyrer ved operasjon av luftfartøy i luftrom med potensiell forekomst av vulkansk ask...

20. jun 2022

Gjennomføring av nye felleseuropeiske regler om allværsoperasjoner m.m. i norsk rett

Luftfartstilsynet fastsatte 11. mars 2022 en forskrift som gjennomfører forordningene (EU) 2021/2237, 2021/2227 og 2022/208 direkte i norsk rett. Forordningene ut...

15. mar 2022
Side