Hopp til innhold

Nytt om regelverk

Her finner du informasjonsartikler om regelverk.

Gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2022/2038 i norsk rett

19.12.2022 10.17.27

Nasjonal gjennomføring av Part 21 Light

Luftfartstilsynet har 17. november 2022 vedtatt en endringsforskrift til forskrift 4. mars 2013 nr. 252 om luftdyktighets- og miljøsertifisering for luftfartøyer ...

13.12.2022 11.00.59

Forskrifter som oppretter permanente restriksjonsområder over Stureterminalen, Kollsnes og Tjeldbergodden

I november fastsatte Luftfartstilsynet tre forskrifter gjeldende restriksjonsområder i luftrommet over flere av Equinors terminaler og anlegg.

05.12.2022 15.00.00

Forskrift som gjør endringer i BSL G 1-3, og som opphever BSL G 6-1 og BSL G 8-1

04.11.2022 08.53.06

Gjennomføring av forordning (EU) 2021/116 i norsk rett – «Common Project 1»

Luftfartstilsynet fastsatte 11. juli 2022 en forskrift som gjennomfører forordning (EU) 2021/116 i norsk rett, som del av EØS-avtalen.

02.09.2022 10.56.03

Midlertidig restriksjonsområde i luftrommet under Arendalsuka 2022

Forskrift om opprettelse av et midlertidig restriksjonsområde i luftrommet i forbindelse med Arendalsuka 2022.

03.08.2022 16.29.32

Permanent restriksjonsområde over Forsvarets stasjon Vardø er vedtatt

Luftfartstilsynet har vedtatt forskrift om etablering av permanent restriksjonsområde EN R405 over Forsvarets stasjon Vardø. Forskriften trer i kraft 1. september...

19.07.2022 13.33.17

Ny forskrift om krav til lufttrafikktjenester og ytere av lufttrafikkstyrings- og flysikringstjenester (ATM/ANS) m.m. (BSL G 1-3)

04.07.2022 10.34.19
Side