Hopp til innhold

Gjennomføring av forordning (EU) 2021/116 i norsk rett – «Common Project 1»

Luftfartstilsynet fastsatte 11. juli 2022 en forskrift som gjennomfører forordning (EU) 2021/116 i norsk rett, som del av EØS-avtalen.

Forordning (EU) 2021/116 omtales gjerne som «Common Project One» (CP1). Forordningen stiller krav til at aktører innen flysikringstjenestene må implementere visse former for nye teknologiske løsninger som skal effektivisere og harmonisere det felleseuropeiske lufttrafikkstyringsnettverket. CP1 opphever samtidig forordning (EU) nr. 716/2014 («Pilot Common Project» / PCP), og gjør endringer i forordning (EU) 409/2013 (fellesprosjektforordningen). En nærmere beskrivelse av CP1 finner du her.

I norsk rett er CP1 lagt til blant de forordningene som gjennomføres som en del av Single European Sky – regelverkspakken (SES), og fremkommer således i § 1 nr. 9 i forskrift om etablering og gjennomføring av Det felles europeiske luftrom. Luftfartstilsynet har samtidig opphevet forskrift 30. mars 2015 nr. 335 om gjennomføring av det første fellesprosjektet som støtter gjennomføringen av ATM-masterplan (BSL G 1-2A), som er den forskriften som gjennomførte forordning (EU) 716/2014 (PCP) i norsk rett.