Hopp til innhold

Midlertidig restriksjonsområde i luftrommet under Arendalsuka 2022

Forskrift om opprettelse av et midlertidig restriksjonsområde i luftrommet i forbindelse med Arendalsuka 2022.

Luftfartstilsynet har vedtatt en forskrift om opprettelse av et midlertidig restriksjonsområde i luftrommet over Arendal i forbindelse med gjennomføring av Arendalsuka 2022.

Restriksjonsområdet vil gjelde i perioden 15. august klokken 10:00 til 19. august klokken 20:00.

All flyging i restriksjonsområdet vil være forbudt, med mindre særskilt tillatelse er gitt av politiet etter søknad til Agder politidistrikt.

Flyforbudet gjelder all flyging, herunder flyging med ubemannede luftfartøy og modellfly, likevel ikke ambulanse-, politi- og søk- og redningsflyginger, eller militære flyginger.

Restriksjonsområdet vil ha et omfang som vist på kartet nedenfor, og gjelde fra bakken/vannet opp til 400 fot AMSL.

Restriksjonsområde over Arendal under Arendalsuka 2022.

 

 

 

Publisert: 03.08.2022