Hopp til innhold

Permanent restriksjonsområde over Forsvarets stasjon Vardø er vedtatt

Luftfartstilsynet har vedtatt forskrift om etablering av permanent restriksjonsområde EN R405 over Forsvarets stasjon Vardø. Forskriften trer i kraft 1. september 2022.

Formålet med restriksjonsområdet er å beskytte samfunnskritisk infrastruktur innenfor området.

Grunnlaget for opprettelsen av restriksjonsområdet er forskrift 14. desember 2021 nr. 3530 om luftromorganisering § 17, jf. § 4. Restriksjonsområdet innebærer forbud mot all flygning med bemannede luftfartøyer innenfor området. Forbudet inkluderer ambulanse-, politi-, søk- og redningsflygninger og militære flygninger. Forbudet gjelder ikke flygning etter Avtalen om det åpne luftrom. Særskilt tillatelse til flygning kan utstedes av Forsvaret og Luftfartstilsynet. Anmodning om særskilt tillatelse skal rettes til ytere av lufttrafikktjenester.

Publisert: 19.07.2022