Hopp til innhold

Forskrift som gjør endringer i BSL G 1-3, og som opphever BSL G 6-1 og BSL G 8-1

Samferdselsdepartementet fastsatte 16. juni en ny forskrift om krav til lufttrafikktjenester og ytere av lufttrafikkstyrings- og flysikringstjenester (ATM/ANS) m.m. Se nærmere om dette på Luftfartstilsynets hjemmesider.

Denne forskriften trådte i kraft 1. september 2022, og har betegnelsen BSL G 1-3. (Denne betegnelsen overtas fra den foregående forskriften.) Forskriften er formet slik at den enkelt kan tilpasse seg endringer i kravene til ytere av ATM/ANS.

Gjennom en høring fra juni i år signaliserte Luftfartstilsynet at det relativt snart ville komme en endring i BSL G 1-3 som tar inn i forskriften nye regler om utøvelse av lufttrafikktjenester og om kommunikasjons-, navigasjons- og overvåkingstjenester.

Luftfartstilsynet har nå vedtatt en slik forskrift. Forskriften har tittelen «Forskrift om endring av forskrift om krav til lufttrafikktjenester og ytere av lufttrafikkstyrings- og flysikringstjenester (ATM/ANS) m.m. og forskrift om lufttrafikkregler og operative prosedyrer mv.».

Hovedelementene i forskriften er:

- Forskrift om kommunikasjons-, navigasjons- og overvåkingstjeneste (BSL G 6-1) oppheves.

  • Reglene som stod i denne forskriften, og som Luftfartstilsynet har funnet grunn til å videreføre, er tilpasset og tatt inn i kapittel 7 i BSL G 1-3.

- Forskrift om lufttrafikkledelse (BSL G 8-1) oppheves.

  • Reglene som stod i denne forskriften, og som Luftfartstilsynet har funnet grunn til å videreføre, er tilpasset og tatt inn i kapittel 4 i BSL G 1-3.
  • De delene av BSL G 8-1 som knytter seg til fraseologi for og opp mot lufttrafikktjenesten er tilpasset og videreført i forskrift om lufttrafikkregler og operative prosedyrer (BSL F 1-1.)

- Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/938 gjennomføres som norsk rett.

  • Denne forordningen endrer BSL G 1-3 med hensyn til regler om luftfartsdatakatalogen og publikasjonsstrukturen og innholdet for luftfartsinformasjon.

Forskriften gis virkning fra 1. november 2022.

Med denne endringsforskriften er BSL G 1-3 et steg nærmere å bli en forskrift som inneholder alle relevante krav til ytere av flysikringstjenester. Blant annet gjelder alle endringer til forordning (EU) 2017/373 som er vedtatt i EU nå også i Norge, med unntak av endringsforordning (EU) 2021/665, som gjelder tilpassede krav for lufttrafikktjenesten i forbindelse med innføring av «U-space». (Det er forventet at denne også gjøres til norsk rett i løpet av nær fremtid.)

Sist oppdatert: 04.11.2022