Hopp til innhold

Høring – endret regelverk knyttet til lufttrafikktjenester og kommunikasjons-, navigasjons- og overvåkingstjenester

Luftfartstilsynet har på høring et forslag til endrede regler knyttet til lufttrafikktjenester og kommunikasjons-, navigasjons- og overvåkingstjenester.

Endringene innebærer blant annet at to forskrifter oppheves. Dette gjelder forskrift om kommunikasjons-, navigasjons- og overvåkingstjeneste (BSL G 6-1) og forskrift om lufttrafikkledelse (BSL G 8-1). For nærmere informasjon, se vedlagt høringsnotat.

Høringsfrist: 2. september 2021.

Høringsinnspill bes sendt per e-post til postmottak@caa.no.

Vi ber om at innspill merkes med saksnummer: 22/08580.

 

Publisert: 03.06.2022